Du, djuren och växterna 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄNKAR OCH LÄSTIPS

Du, djuren och växterna

Du, djuren och växterna
Vad kan och får du göra om du hittar orm på tomten eller fladdermössen flyger ut från vinden? Vad gör du med till synes övergivna fågelungar? Här får du praktiska tips om växter och djur.

Du får inte plocka, fånga, döda eller på något annat sätt samla in eller skada ett exemplar av en fridlyst växt- eller djurart. Här kan du läsa mer om vad som gäller när en art är fridlyst.

 

 

Fåglar och fågelskyddet är gränsöverskridande i Europa. Så kan vår svenska trana övervintra i Spanien och rasta i fågelskyddade Natura 2000-områden på sin väg mot Norden.

 

 

Det pågår en omfattande illegal handel med hotade djur och växter. Det finns också en laglig handel och för den krävs tillstånd och intyg. Här kan du läsa om vad som gäller.

 

 

Vad gör du när du hittar skadade däggdjur och skadade fåglar ute i naturen? Svaret beror på hur allvarlig skadan är, men också på vilken art det gäller. Om djuret inte kan rehabiliteras och släppas ut igen, så bör det avlivas.

 

 

Ta aldrig hand djurungar som du ser ute i naturen, även om de ser ut att vara ensamma och övergivna. Föräldrarna finns oftast i närheten utan att visa sig.

 

 

Fladdermössen behöver håligheter för att bo och leva i. Helst söker de sig till naturliga håligheter, bland annat i träd. Dessa naturliga "bostäder" har dock minskat kraftigt i antal, varför fladdermössen också söker sig till bland annat bostadshus.

 

 

Grävlingen är en plockare, men ingen effektiv jägare. Den kan dock ta ägg, småvilt, igelkottar och kycklingar. Grävlingen kan ställa till problem i trädgårdar genom att den gräver lyor eller skapar latrin.

 

 

Alla ormar i Sverige är fridlysta. Det är alltså förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar. Av våra svenska ormar är det bara huggormen som är giftig, men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt.

 

 

Rovdjuren undviker kontakt med människor. Det är svårt att få syn på rovdjur i naturen. De är skygga för människan och håller sig ofta undan. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på utifall du möter ett rovdjur.

 

 

2009-03-02 15:10:50