Fridlysta växter och djur i Sverige 


SENASTE DOKUMENT


LÄNKAR OCH LÄSTIPS

Fridlysta växter och djur i Sverige

Fridlysta växter och djur i Sverige

Allmän hänsyn och allemansrätt

I Sverige har alla rätt att vistas ute i naturen enligt allemansrätten.

Det är tillåtet att plocka svamp och vilda bär och blommor som inte

är fridlysta. Men man är alltid skyldig att vara varsam och att visa

hänsyn mot såväl andra människor som djur och natur.

Det är inte tillåtet att fälla träd eller att bryta kvistar på annans

mark. I allemansrätten ingår inte heller att gräva upp hela växtbestånd

eller att samla in stora mängder lavar eller mossor.

I naturreservat och andra typer av skyddade områden gäller

särskilda regler för vad som är tillåtet att göra. Förbud mot insamling gäller där ofta fler arter än de som är fridlysta.

Läs mer om Fridlysta växter och djur i Sverige

2009-03-02 16:37:35