Människan påverkar naturens balans 


SENASTE DOKUMENT


VAD GÖR DU FÖR MILJÖN

Människan påverkar naturens balans

 

Nästan alla klimatforskare är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser i dag till stor del kommer från mänskliga aktiviteter. Vår konsumtion och produktion rubbar naturens balans och vi ser en allt snabbare förändring av klimatet. De växthusgaser vi släpper ut gör "filten" i atmosfären tjockare och det blir långsamt varmare inunder den. Vi saknar heltäckande kunskaper om klimatsystemet, men den förstärkta växthuseffekten är ett faktum. Om vi inte ändrar våra levnadsmönster är det inte fråga om vi står inför en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den kommer att slå hårdast.
 

2009-04-14 00:13:44