Vad är ekologisk mat? 


SENASTE DOKUMENT


VAD GÖR DU FÖR MILJÖN

Vad är ekologisk mat?

 

Ekologisk odling är att bedriva jordbruk i samspel med naturen. Genom att utnyttja och stimulera naturliga processer ersätter man användningen av kemiska insatsmedel. Du känner igen den ekologiska maten genom märkningen.

Vanligast är KRAV-märkningen. Det finns även ekologiska produkter märkta med EU:s märkning för ekologisk odling samt importerade varor som är märkta med andra länders eko-märkningar.

2019-04-26 05:48:32