Naturskolan i juli 


SENASTE DOKUMENT


ETT ÅR MED NATURSKOLAN

Naturskolan i juli

Under sommaren går naturskolan på sparlåga. Det är en härig tid då naturen är i full gång. Rallarosen står i full blom, under naturahushållningstid användes den ståtliga  och storväxta örten till lite av varje. Ett av de mest storstilade projekten genomfördes av en tegrossist i Moskva och befolkningen i den finska byn Koporje. Tehandlarn, som levde på 1800-talet, tyckte att teet han importerade från Kina gav alltför dålig förtjänst. Han beslutade sig för att dryga ut det. Det blev rallarosens blad som fick stå för surrogatet. Affärerna gkick stålande men efter 50 år sprack bubblan.

2009-05-26 08:33:40