COBWEB 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

COBWEB
EU Projekt

COBWEB
Det finns ett behov av att skapa modeller för nationellt och gränsöverskridande samarbete där nyckelaktörer, universitet, museum och natur och miljöskolor tillsammans skapar miljöpedagogiska material och program som berör människors känslor och sinnen. Samtidigt förenas den senaste kunskapen om status på miljö och hållbarhet med en effektiv miljökommunikation. Projektplaneringen startade i augusti 2007 och har utvecklats till ett gott samarbete. Den bärande tanken för planeringsprocessen har varit att skapa ett "arbeta och lära tillsammans"-projekt med gemensamma konkreta resultat och transnationella värden, vilket ingen av aktörerna skulle kunna åstadkomma, varken själva eller i ett nationellt partnerskap. Planerande aktiviteter och resultat har valts ut för att i och med projektutförandet, göra den bästa ämneskunskapen hos varje projektpartner tillgänglig för alla miljöpedagoger i BC- regionen. Nynäshamns naturskola kommer att skriva naturteman för förskola/skola som kan användas i alla länder. Finland, Estland, Lettland och Sverige. (Naturskolan Nynäshamn enda svenska partner.)
Läs mer i COBWEBB nyhetsbrev.
 
 
 
 
 

2010-01-04 11:02:07