Att lära in engelska ute 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Att lära in engelska ute

Att lära in engelska ute
Kursdag med språket i centrum där många övningar handlar om samarbete och kommunikation. Kurslitteratur; Att lära in engelska ute.140 kr inkl moms.  Målgrupp år 3-9.
 
 
Vi lever iett land som erbjuder fantastiska möjligheter att vistas utomhus inte bara på fritiden utan också under skoltid. Många språklärare är nyfikna och intresserade av att använda uterummet som ett klassrum men har hindrats av osäkerhet om hur det ska gå till och vad man kan göra utomhus i språkundervisningen. Att lära in engleska ute ger tips och övningar som kan användas i skolan alla årskurser och som lätt kan bearbetas till att passa undervisningen i andra moderna språk.
 
 
 

2010-02-06 23:50:42