Utemiljön och leken 


SENASTE DOKUMENT


LÄNKAR OCH LÄSTIPS

Utemiljön och leken

Utemiljön och leken
Miljöpsykologen Fredrika Mårtensson, som har studerat lekens kvalitet på olika förskolegårdar. Hon anser att alla barn borde få ha en likadan gård som I-ur-och-skur-förskolan Statarlängan.
 

2010-04-27 08:05:42