Fredriksdal museer och trädgårdar 


SENASTE DOKUMENT


LÄNKAR OCH LÄSTIPS

Fredriksdal museer och trädgårdar

På Fredriksdals museer och trädgårdar finns blandade tips och ideer för skolan.
Äpplet
Handledningen belyser äpplet ur många olika aspekter och är lämplig att använda i ett integrerat arbetssätt kring natur och kultur. Exempel på innehåll: Odlingshistoria, botanik, mytologi, folktro, äpplet i litteraturen, språkuttryck, sjukdomar, fysik, kemi, skade- och nyttodjur, mångfald, hälsa.
 
Potatis
Ett samverkansprojekt mellan Raus Planteringsskola och Fredriksdal museer och trädgårdar. Projektet ingår i det tvärsektoriella utvecklingsarbetet UTSIKTER som har till mål att ge barn i Helsingborg och Landskrona förbättrade framtidsutsikter genom god hälsa och goda utbildningsresultat.
Rapport Potatisprojektet
Kul med potatis

 
Miljöresa i tid och rum
Syftet med studiematerialet är att jämföra livet på en skogsbygdsgård för 150 år sedan med hur det är idag och i framtiden, med tanke på olika miljöaspekter. Materialet utgår från olika teman: lövängen, husdjuren, gödselstacken, huset och EU-bidrag till natur- och kulturvärden. Vad kan vi lära från äldre tider? Vad var bra respektive dåligt?
Genom att ge eleverna vissa bakgrundsfakta vill vi stimulera dem till att dra egna slutsatser i miljöfrågor. Diskussionerna kopplas till miljömålen.
 

2010-06-07 09:40:45