Skyddad natur i Nynäshamns kommun 


SENASTE DOKUMENT


NATUR- OCH KULTURAKTIVITETER

Skyddad natur i Nynäshamns kommun

Naturminnen är oftast grova, äldre träd med höga naturvärden. Ofta finns historier kring de gamla träden. Naturminnen inrättades främst fram till 60-talet medan man numera strävar efter att skydda större naturområden.

Länsstyrelsen har gett ut en rapport med länets alla naturminnen. Läs bland annat om länets sydligaste naturminne - en över 300 år gammal tall på Torö!
Texten  (2MB) (hela länet)
Karta  (6MB) (översiktskarta och Nynäshamns kommun)

Biotopskyddsområden
är områden som skyddar en livsmiljö för hotade djur- och växtarter. Det finns både generella biotopskydd som till exempel alléer och åkerholmar, men länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen kan också bilda biotopskyddsområden. De är oftast upp till 5 hektar stora, mindre än naturreservat. I kommunen finns 3 biotopskyddsområden.

 

2007-12-10 00:27:47