Däggdjurens sinnen för åk 2 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KLASSBESÖK

Däggdjurens sinnen för åk 2

Angående lunch på Naturskolan

Alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan.

Observera att vi på Naturskolan inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

Det finns alltid möjlighet att låna tallrikar, bestick och glas på Naturskolan. Vi har diskmaskin.

________________________________________________________________

Syftet med detta tema är att eleverna ska få lära känna några vanliga och några mindre vanliga svenska däggdjursarter. Under dagen fokuserar vi på älgen, vildsvinet, rådjuret, haren, räven, lodjuret och vargen. Med hjälp av sina egna sinnen får eleverna uppleva dessa däggdjur och de får möjlighet att jämföra sina egna sinnesorgan med djurens. De får veta mer om sambanden mellan växtätare och rovdjur och skillnaderna mellan t.ex. rovdjurs och växtätares tänder och fötter. I lekar får eleverna anta roller som olika djur och på så sätt få en känsla för och ökad kunskap om överlevnadsstrategier och populationsdynamik. 

Tider: 09.00-13.00

Matsäck: till morgonfikat.

Kläder: efter väder.

Lunch: beställ från din skolas kök senast två veckor innan naturskolebesöket.

Ladda hem Handledning .   Här finns beskrivning av naturskoledagen, förarbete och efterarbete.

 

 


1959raven_rav_ak2.jpg

 

Efterarbete. Filmerna som nås via QR-koderna

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem. 

Rävgruppens film          Rådjursgruppens film         Lodjursgruppens film       

Varggruppens film          Vildsvinsgruppens film       Hargruppens film   

 Här finns QR-koderna som PDF 

 När eleverna klarat sina uppdrag kan de bli däggdjurens vänner och få ett diplom.

Ladda ner diplomet här.

2023-10-19 08:35:26