Risker i lek och lärande 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

GÅRDAR

Risker i lek och lärande

Risker i lek och lärande

Den 4 september offentliggjorde sexton länder på fem kontinenter en gemensam deklaration om barns rätt att ta risker för sitt eget bästa. Vuxna och yrkesverksamma i alla branscher uppmanas agera för att tillåta och skapa förutsättningar för risktagande bland barn och unga. Eftersom världen är full av risker, behöver barn lära sig att känna igen och hantera dem. Då kan de också utveckla sin egen förmåga att bedöma risker och på så sätt skydda sig själva. Deklarationen – Risk in play and Learning– är översatt till 13 språk inklusive svenska. 

Bakom deklarationen står International School Grounds Alliance (ISGA). ISGA är ett globalt nätverk av organisationer och yrkesverksamma som arbetar för att berika barns lek och lärande genom att förbättra hur skol- och förskolegårdar utformas och används, se www.internationalschoolgrounds.org.

 Risker i lek och lärande  

2017-09-05 06:53:42