Upptäck er närmiljö i maj 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

UPPTÄCK ER NÄRMILJÖ

Upptäck er närmiljö i maj

Naturskolan

Upptäck er närmiljö i maj

Maj är en bra månad för utomhusaktiviteter, särskilt för elever som är ovana att vistas utomhus under den kalla årstiden.

Ur innehållet:

 • Den 17 maj infaller Outdoor Classroom Day
 • Utmaning:Vilken skola hade flest elever ute under Outdoor Classroom Day Vilken skola hade flest elever ute under 17 maj. Skicka ett mail till Naturskolan och berätta hur många elever som var ute, under hur lång tid och vad de gjorde. Vinnaren får ett pris som har med utomhuspedagogik att göra.

 • En ”Activity Guide” finns på ISGA:s hemsida. Det är ett samarbete mellan 73 organisationer från 27 länder runt jorden. Ladda hem guiden gratis 
   
 •  
   
  Att vistas utomhus …är den enskilt viktigaste faktorn för att barn ska röra sig mer under en dag
 •  
  Att lära in ute. Erfarna naturskolelärare har tillsammans skrivit en rad olika böcker inom serien Att lära in ute.
 • Upptäck er närmiljö ute i maj som fil 

 

2018-05-04 06:31:59