Skräpplockardagarna 2020 


SENASTE DOKUMENT


www.nynashamn.se

www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Skräpplockardagarna 2020
Håll Nynäshamn Rent

Skräpplockardagarna 2020

Angående skräpplockardagarna 2020

Naturskolan har ju under många år samordnat skräpplockarveckan (v 17) i Nynäshamns kommun i samarbete med parkenheten. I år kan parkenheten tyvärr inte delta på grund av det ekonomiskt kärva läget. Det innebär att samordningen faller i år. Varje skola och förskola måste därför anmäla sig själva till Håll Sverige Rent på denna adress https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan Men kolla först så att inte er rektor redan anmäld hela skolan eller förskolan. Anmälan senast 15 maj för att få gratis material.

Det innebär också:

-        att varje skola/förskola får ta hand om sitt eget skräp och se till att det hamnar i källsortering eller på SRV återvinningscentral.

-        att det inte finns några vågar att låna.

-        att det inte finns några plockkäppar att låna.

-        att det inte finns pengar att rekvirera för er insats

 

Från Håll Sverige Rent kan ni få:

-        pedagogiskt material att ladda ner från mitten av februari

-        påsar och annat skräpplockarmaterial som beställs gratis via Håll Sveriges Rents webshop från 10 februari.

 Mer info på Håll Sverige Rent

Parkenheten kommer nästa år återigen att kunna samarbeta med oss på Naturskolan för att samordna detta viktiga arbete med att hålla vår kommun ren.

2020-02-07 12:23:41