Skräpplockardagarna 2021 


SENASTE DOKUMENT


PROJEKT / KAMPANJ

Skräpplockardagarna 2021

Nynäshamns Naturskola samordnar i år skräpplockarveckan (v 17) i Nynäshamns kommun i samarbete med stadsmiljöavdelningen och VA renhållning. Nynäshamns kommun är formellt anmäld som deltagande kommun i år. Men sedan måste varje skola och förskola anmäla sig separat till Naturskolan och till Håll Sverige Rent.

Samlad information om hur ni ska göra

Här finns en fil med information från Nynäshamns Naturskola om hur ni anmäler, vad ni ska göra med skräpet, hur teckningstävlingen går till och hur er skola eller förskola kan få pengar för skräpplockningen. Ladda ner filen. 

 

Deltagare anmäler sig på två ställen:

Anmälan till Håll Sverige Rent senast 19 mars

För att skolor och förskolor ska kunna få påsar och säckar från Håll Sverige Rent att plocka skräpet i behöver ni anmäla ert deltagande här https://www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan 

Leveranstid från Håll Sverige Rent är 5 - 10 dagar.

Här finns en artikel på HSR om Nynäshamns kommuns engagemang i år. 

Anmälan till Nynäshamns Naturskola senast 19 mars

För att skolor och förskolor ska kunna låna plockkäppar och vågar och få handskar och slutligen också kunna bli av med sitt skräp behöver de anmäla sitt deltagande till Nynäshamns Naturskola också. Anmäl din skola eller förskola på den här länken.

Anmälan till Skräpplockardagarna v 17 2021 (office.com)

_____________________________________________________________________________ 

 

Missade ni att anmäla er? 

Om ni av någon anledning missade att anmäla er till Naturskolan innan 19 mars eller inte kunde plocka skräp under v 17. Då kan ni anmäla er i alla fall till Håll Sverige Rent och plocka skräp en annan vecka. Men då får ni själva ta hand om ert skräp och ordna med handskar, vågar och plockkäppar.

2021-04-15 10:28:28