Kretsloppsburken 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Kretsloppsburken

Kretsloppsburken
Kretsloppsburken, det slutna systemet, är ett bra sätt att väcka intresse och frågor kring vattnets, syrets och koldioxidens kretslopp. I burken finns nedbrytningens och fotosyntesens mysterier. Klicka pålänken så kommer du till Naturum Vattenriket Kristianstads hemsida. Där beskrivs de pedagogiska möjligheterna kring kretsloppsburken.
 
 
Gröndlsskolan Nynäshamns kommun
Elever från åk 4 har arbetat med slutet rum och petflaska.
 

 

Jennifer skriver i december efter en och en halv månad. "Det har blivit gräs i min flaska. Det har blivit rötter i botten. Plantan lever jättebra"

- Nomie skriver den 22/11 efter en månad. "Det har växt ganska mycket sedan jag skrev senast. Gräset har växt ganska mycket också och det är bra. Det betyder att blomman mår bra. Den 14/2 skriver hon "Tyvärr har det börjat mögla"

- Moa skriver den 22/11 "Min flaska med gärs i är fin och grön i tippen med den är mest rutten i botten. Den har växt till sig lite med den kommer nog inte att bli så mycket större. Vissa blad är bruna vissa är gröna och fina." De 14/2 skriver hon "I min flaska har gräset bara dött! Det finn bara ett grönt grässtrå kvar"

- David skriver den 8/11 "Det har kommit vattendroppar på insidan. Fröna som vi planterade har blivit 8-9 cm långa" Den 22/11 skriver han "Det är vatten på sidorna, gräset har blivet högre. Det lever fortfarande". Den 20/12 skriver han. "Det har inte hänt så mycket. Det ena som har hänt är att ekollonet har fått en "stubbe". Den 14/2 skriver han. "När jag planterade fröna så la jag dit ett ekollon. Nu har det blivit en ek. Gräset har blivit kortare"

 

2008-03-02 14:10:27