Warning: Undefined array key "page" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategori_y_new.php on line 95 Warning: Undefined array key "page" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategori_y_new.php on line 98

 

Videofilmer
Nynäshamnsnaturskola

På denna sida kan ni se filmer om:

  • Böcker i serien Att lära in ute
  • Nynäshamns Naturskolas verksamhet
  • Nynäshamns Naturskolas olika teman för de olika årskurser som kommer på en naturskoledag.

  BÖCKER
  VERKSAMHET
  TEMAN(KLASSBESÖK)
  ÖVRIG

 

Warning: Undefined array key "film_manad" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 3 Warning: Undefined array key "film_ar" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 4 Warning: Undefined array key "film_tema" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 5 Warning: Undefined array key "film_skolan" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 6 Warning: Undefined array key "manad" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 7 Warning: Undefined array key "ar" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 8 Warning: Undefined array key "temaNamn" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 9 Warning: Undefined array key "skolanNamn" in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 10 

Forntida tekniker


Tema: Naturtema
Datum: Mars / 2009
Längd: 4.40 min

Historia är ett ämne som ofta riskerar att bli abstrakt. Det är svårt att tänka sig in i annan tid och det är svårt att fårstå tidsskalan. Ännu svårare är att förstå hur människor tänkte i en annan tid, det är ju svårt nog att förstå hur andra tänker i vår egen tid. Med detta tema vill vi komplettera historieböckernas endiomensionella värld med utomhuspedagogikens multidimensionella. Att läsa eller höra om hur folk gjorde upp eld på järnåldern kan vara spännande, men vad blir det bestånende minnet av en text eller en föreläsning? Den som har suttit på en stock med flinta och fnöske i ena handen , eldstålet i den andra och med den enbarksfyllda björknäverrullen vilande i knäet kommer kanske att minnas. Den som slagit sig på fingarna med eldstålet, känt det mjuka fnösket mot tummen och hört flintans vassa egg slita loss stålgnistor kommer kanske att minnas. För att ta oss tillbaka till tiden då de första människorna kom till det som idag är Skåne måste vi ha en tidsmaskin.
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Forntida tekniker

 

Elden


Tema: Naturtema
Datum: Februari / 2009
Längd: 4,5 minuter

Syftet med detta eldtema är att stilla nyfikenheten (utan att döda den) kring elden, sprida förståelse om riskerna med elden men också att sprida kunskap om hur man på ett kontrollerat sätt kan glädjas åt den värme och det ljus som elden ger. Elden är en pedagogisk tillgång där man kan samlas och fokuser på en gemensam uppgift. Filmen visar hur eleverna jobbar med elden under en naturskoledag.


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Elden

 

Vinterekologi 2008


Tema: Naturtema
Datum: December / 2008
Längd: 03:22

Under vinter uppstår ett antal stora problem för växter och djur. Det är matbrist, ljusbrist och vattenbrist. Elevern får kunskap om hur naturen förbereder sig och strategier för att anpassa sig för vintern. Filmen visar vad eleverna får vara med om under en naturskoledag.
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Vinterekologi 2008

 

En presentation av Nynäshamns Naturskolas verksamhet


Tema: Naturtema
Datum: November / 2010
Längd: 16 min

Nynäshamns Naturskola har funnits sedan 1988. Denna film visar hur Nynäshamns Naturskolas verksamhet ser ut. Den beskriver arbetet med klasser, kurser, hållbar utveckling, EU-projekt och läromedel.
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 En presentation av Nynäshamns Naturskolas verksamhet

 

Mossor och lavar


Tema: Naturtema
Datum: Februari / 2010
Längd: 5,40 minuter

Syftet med detta kapitel är att få upp ögonen för artrikedomen, den biologiska mångfalden, som finns i naturen. Det är många som tror att en mossa är en mossa och en lav är en lav. Utan Att titta närmare och upptäcka ollikheterna kommer man inte heller att inse att det finns många olika arter. Med en inblick i hur mossor och lavar lever, vad de betyder för ekosystemen och den stora artrikedomen kan insikten om betydelsen för bevarande öka. Till skillnad från kärlväxter kan Mossor och lavar studeras året runt. Med hjälp av luppen kommer mossorna och lavarna att imponera med sin lilleputtvärld av färger, former och små invånare.


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Mossor och lavar

 

Kvävets väg genom Alhagens våtmark


Tema: Naturtema
Datum: Maj / 2010
Längd: 4.30

Som en av de största våtmarkerna för rening av avloppsvatten i Sverige är Alhagens våtmark i Nynäshamn ett utmärkt ställe för studier av naturen och dess kretslopp. Med ett gott stöd från VA-avdelningen har studierna i Alhagen blivet ett viktigt inslag i de högre stadiernas kemi- och biologiundervisning. Syftet med undersökningarna i fält är att öka förståelsen för kvävets kretslopp och förståelsen för vad som händer när stora mängder näringsämnen belastar ett ekosysten.


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Kvävets väg genom Alhagens våtmark

 

Livet i och vid en våtmark


Tema: Naturtema
Datum: April / 2010
Längd: 7,30 min

Som en av de största våtmarkerna för rening av avloppsvatten i Sverige är Alhagens våtmark i Nynäshamn ett utmärkt ställe för studier av naturen och dess kretslopp. Elverna ska göra en enkel inventering av växt och djurlivet. De jobbar med växter, småkryp i vattnet, fåglar, småkryp på land och djurplankton


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Livet i och vid en våtmark

 

Småkryp i skog och mark


Tema: Naturtema
Datum: April / 2009
Längd: 4.19 min

Syftet med naturtema Detta Småkryp i skog och mark är Att visum Ett Sätt att Arbeta på Når man ska lära sig mer om den biologiska mångfalden ute i naturen samttidigt som andra ämnen integreras. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för livet på jorden. För Att vi i framtiden ska kunna Vara Rädda om den biologiska mångfalden Måste vi till och bärja Med få kunskap Om att den existerar.
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Småkryp i skog och mark

 

Om och med alla sinnen i naturen


Tema: Naturtema
Datum: April / 2009
Längd: 5.19 minuter

Syftet med temat sinnena är Att visum Olika Sätt Att arbeta utomhus med om alla sinnen våra OCH ANDRA Djurs sinnen. En ofrånkomlig bieffekt av Att använda alla sinnen utomhus är Att man får en upplevelse Vilket i sin tur oundvikligen leder till Någon form av kunskap om vår omvärld. Att fysisk aktvitet integreras Automatiskt Når man flyttar lärandet utomhus är en positiv bonus.


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Om och med alla sinnen i naturen

 

Naturskolan i Nynäshamn


Tema: Övrig
Datum: Augusti / 2008
Skolan: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Naturskolan i Nynäshamn

 

Haren


Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Haren

 

Lodjuret


Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Lodjuret

 

Vildsvinet


Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Vildsvinet

 

Vargen


Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Vargen

 

Räven


Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven

 

Rådjuret


Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Rådjuret

 

Friluftskompis bland skräp


Tema: Övrig
Datum: Mars / 2021
Längd: 3 min 4 sek
Klass: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Friluftskompis bland skräp

 

Däggdjurens sinnen


Tema: Naturtema
Datum: Maj / 2017
Längd: 5 min

Syftet med temat sinnena är att visa olika sätt att arbeta utomhus med om alla sinnen våra ock andra djurs sinnen. 
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Däggdjurens sinnen

 

15 undervisningsfilmer från Danmark


Tema: Övrig
Datum: Februari / 2017

Gratis film om undervisning i fokeskolen.
Se eksemplarisk undervisning 15 filmeWarning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 15 undervisningsfilmer från Danmark

 

Matematik, samarbete och problemlösning


Tema: Naturtema
Datum: April / 2019
Längd: 5


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Matematik, samarbete och problemlösning

 

International School Grounds Month


Tema: Övrig
Datum: April / 2019
Längd: en minut

In May each year, schools around the globe are called to take their pupils outside to celebrate their grounds. It’s as simple as that. We believe school grounds are very important to children and youth, and shape their experience of the world around them. If you agree with us, we hope you will take some time during this month—an hour, a day, even a week—to go outside into your grounds with your students to engage in learning, play and other activities. This video was made in cooperation with the International School Grounds Alliance (ISGA) members from all over the world. ISGA is a global network of organizations and professionals working to enrich children’s learning and play by improving the way school grounds are designed and used.

Produced by: Nadace Proměny Karla Komárka

 

 
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 International School Grounds Month

 

Bygga fågelholk med Birger Emanelsson


Tema: Övrig
Datum: Januari / 2019
Längd: 12: 47

 Är du sugen på att testa fågelholksbygge med din barn- eller elevgrupp men känner att du skulle behöva lite hjälp på traven? Då kan du ta del av en nygjord pedagogisk film på 12 minuter som guidar dig steg för steg igenom hela processen

Den här instruktionsfilmen kommer från resursen Fågelholk, i Naturkunskap, på Malmö delar, Malmö stads digitala lärplattform. Filmen visar på hur en på ett ganska så enkelt sätt med rätt virke och verktyg kan bygga två fågelholkar på samma gång. Strax efter att en av holkarna satts upp på plats, visade två småfåglar på intresse för den nya bostaden. Foto: Tobias Olsson Av och med: Birger Emanuelsson Musik: Below, Onwards - Upwards, Nowhere to turn, Leaving tomorrow - av Kretza
Published on 21 Jan 2019

Källa: Pedagogisk Inspiration Media
Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Bygga fågelholk med Birger Emanelsson

 

Teknik och hållbar framtid åk 6


Tema: Naturtema
Datum: November / 2019
Längd: 3 min 40 sek


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Teknik och hållbar framtid åk 6

 

Skatan - ett tema för förskoleklass


Tema: Naturtema
Datum: Mars / 2020
Längd: 5 minuter


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Skatan - ett tema för förskoleklass

 

Räven Räv och Carl von Linne utmanar 31 januari 2020


Tema: Övrig
Datum: Januari / 2020
Längd: 31 sek


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven Räv och Carl von Linne utmanar 31 januari 2020

 

Räven Räv och Carl von Linne utmanar maj 2020


Tema: Övrig
Datum: Maj / 2020
Längd: 32 sek
Skolan: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven Räv och Carl von Linne utmanar maj 2020

 

Räven Räv och Carl von Linné utmanar augusti 2020


Tema: Övrig
Datum: Augusti / 2020
Längd: 30 sek


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven Räv och Carl von Linné utmanar augusti 2020

 

Räven Räv och Carl von Linné utmanar oktober 2020


Tema: Övrig
Datum: Oktober / 2020
Längd: 37 sek


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven Räv och Carl von Linné utmanar oktober 2020

 

Räven Räv drabbas av insikt november 2020


Tema: Övrig
Datum: November / 2020
Längd: 1 min 56 sek


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven Räv drabbas av insikt november 2020

 

Åka madrass - friluftslivets år 2021


Tema: Övrig
Datum: Januari / 2021
Längd: 1,48 min
Klass: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Åka madrass - friluftslivets år 2021

 

Tips för friluftsliv i kyla


Tema: Övrig
Datum: Februari / 2021
Längd: 3 min 50 sek
Klass: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Tips för friluftsliv i kyla

 

Räven Räv reflekterar - Friluftslivets år 2021


Tema: Övrig
Datum: April / 2021
Längd: 2 min 50 sek
Skolan: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven Räv reflekterar - Friluftslivets år 2021

 

Räven och Haren i skyddad natur


Tema: Övrig
Datum: Maj / 2021
Längd: 1 min 16 sek
Skolan: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven och Haren i skyddad natur

 

Räven Räv funderar på att äta ute


Tema: Övrig
Datum: Juni / 2021
Längd: 2 min 56 sek
Klass: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven Räv funderar på att äta ute

 

Räven Räv sover ute


Tema: Övrig
Datum: Juli / 2021
Längd: 1 min 40 sek


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven Räv sover ute

 

Räven och Haren har aldrig...


Tema: Övrig
Datum: Augusti / 2021
Längd: 2 min 36 sek
Skolan: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven och Haren har aldrig...

 

Räv och Hare gillar friluftslivet


Tema: Övrig
Datum: September / 2021
Längd: 2 min
Skolan: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räv och Hare gillar friluftslivet

 

Räv och Hare lär ute


Tema: Övrig
Datum: Oktober / 2021
Längd: 2 min 8 sek


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räv och Hare lär ute

 

Räv och Hare mår bra ute


Tema: Övrig
Datum: November / 2021
Längd: 3 min 28 sek
Skolan: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räv och Hare mår bra ute

 

Räven och Haren för mer friluftsliv


Tema: Övrig
Datum: December / 2021
Längd: 4 min 6 sek
Skolan: Nynäshamns Naturskola


Warning: Undefined variable $filmNamn in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/filmKategoriMainContaint.php on line 68 Räven och Haren för mer friluftsliv