Videofilmer
Nynäshamnsnaturskola

Teman (klassbesök)
Här kan ni se de olika teman som Nynäshamns Naturskola erbjuder klasserna. I filmerna syns elever göra de olika momenten i en naturskoledag. Dessa olika teman sammanfaller också med de olika kapitlen i boken Att lära in ute året runt som Nynäshamns Naturskola skrivit. Se också filmen om den boken.

  BÖCKER
  VERKSAMHET
  TEMAN(KLASSBESÖK)
  ÖVRIG

 

Tillbaka
Teman (klassbesök)
Forntida tekniker

Tema: Naturtema
Datum: Mars / 2009
Längd: 4.40 min

Historia är ett ämne som ofta riskerar att bli abstrakt. Det är svårt att tänka sig in i annan tid och det är svårt att fårstå tidsskalan. Ännu svårare är att förstå hur människor tänkte i en annan tid, det är ju svårt nog att förstå hur andra tänker i vår egen tid. Med detta tema vill vi komplettera historieböckernas endiomensionella värld med utomhuspedagogikens multidimensionella. Att läsa eller höra om hur folk gjorde upp eld på järnåldern kan vara spännande, men vad blir det bestånende minnet av en text eller en föreläsning? Den som har suttit på en stock med flinta och fnöske i ena handen , eldstålet i den andra och med den enbarksfyllda björknäverrullen vilande i knäet kommer kanske att minnas. Den som slagit sig på fingarna med eldstålet, känt det mjuka fnösket mot tummen och hört flintans vassa egg slita loss stålgnistor kommer kanske att minnas. För att ta oss tillbaka till tiden då de första människorna kom till det som idag är Skåne måste vi ha en tidsmaskin.Forntida tekniker

 

Elden

Tema: Naturtema
Datum: Februari / 2009
Längd: 4,5 minuter

Syftet med detta eldtema är att stilla nyfikenheten (utan att döda den) kring elden, sprida förståelse om riskerna med elden men också att sprida kunskap om hur man på ett kontrollerat sätt kan glädjas åt den värme och det ljus som elden ger. Elden är en pedagogisk tillgång där man kan samlas och fokuser på en gemensam uppgift. Filmen visar hur eleverna jobbar med elden under en naturskoledag.

Elden

 

Vinterekologi 2008

Tema: Naturtema
Datum: December / 2008
Längd: 03:22

Under vinter uppstår ett antal stora problem för växter och djur. Det är matbrist, ljusbrist och vattenbrist. Elevern får kunskap om hur naturen förbereder sig och strategier för att anpassa sig för vintern. Filmen visar vad eleverna får vara med om under en naturskoledag.Vinterekologi 2008

 

Mossor och lavar

Tema: Naturtema
Datum: Februari / 2010
Längd: 5,40 minuter

Syftet med detta kapitel är att få upp ögonen för artrikedomen, den biologiska mångfalden, som finns i naturen. Det är många som tror att en mossa är en mossa och en lav är en lav. Utan Att titta närmare och upptäcka ollikheterna kommer man inte heller att inse att det finns många olika arter. Med en inblick i hur mossor och lavar lever, vad de betyder för ekosystemen och den stora artrikedomen kan insikten om betydelsen för bevarande öka. Till skillnad från kärlväxter kan Mossor och lavar studeras året runt. Med hjälp av luppen kommer mossorna och lavarna att imponera med sin lilleputtvärld av färger, former och små invånare.

Mossor och lavar

 

Kvävets väg genom Alhagens våtmark

Tema: Naturtema
Datum: Maj / 2010
Längd: 4.30

Som en av de största våtmarkerna för rening av avloppsvatten i Sverige är Alhagens våtmark i Nynäshamn ett utmärkt ställe för studier av naturen och dess kretslopp. Med ett gott stöd från VA-avdelningen har studierna i Alhagen blivet ett viktigt inslag i de högre stadiernas kemi- och biologiundervisning. Syftet med undersökningarna i fält är att öka förståelsen för kvävets kretslopp och förståelsen för vad som händer när stora mängder näringsämnen belastar ett ekosysten.

Kvävets väg genom Alhagens våtmark

 

Livet i och vid en våtmark

Tema: Naturtema
Datum: April / 2010
Längd: 7,30 min

Som en av de största våtmarkerna för rening av avloppsvatten i Sverige är Alhagens våtmark i Nynäshamn ett utmärkt ställe för studier av naturen och dess kretslopp. Elverna ska göra en enkel inventering av växt och djurlivet. De jobbar med växter, småkryp i vattnet, fåglar, småkryp på land och djurplankton

Livet i och vid en våtmark

 

Småkryp i skog och mark

Tema: Naturtema
Datum: April / 2009
Längd: 4.19 min

Syftet med naturtema Detta Småkryp i skog och mark är Att visum Ett Sätt att Arbeta på Når man ska lära sig mer om den biologiska mångfalden ute i naturen samttidigt som andra ämnen integreras. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för livet på jorden. För Att vi i framtiden ska kunna Vara Rädda om den biologiska mångfalden Måste vi till och bärja Med få kunskap Om att den existerar.Småkryp i skog och mark

 

Om och med alla sinnen i naturen

Tema: Naturtema
Datum: April / 2009
Längd: 5.19 minuter

Syftet med temat sinnena är Att visum Olika Sätt Att arbeta utomhus med om alla sinnen våra OCH ANDRA Djurs sinnen. En ofrånkomlig bieffekt av Att använda alla sinnen utomhus är Att man får en upplevelse Vilket i sin tur oundvikligen leder till Någon form av kunskap om vår omvärld. Att fysisk aktvitet integreras Automatiskt Når man flyttar lärandet utomhus är en positiv bonus.

Om och med alla sinnen i naturen

 

Haren

Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.Haren

 

Lodjuret

Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.

Lodjuret

 

Vildsvinet

Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.Vildsvinet

 

Vargen

Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.Vargen

 

Räven

Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.Räven

 

Rådjuret

Tema: Naturtema
Datum: November / 2016

Här nedan finns filmerna som eleverna ska titta på efter dagen på Naturskolan som en del i efterarbetet. Varje grupp kommer till sin film genom den QR-kod som de hittat i skogen vid Naturskolan. Filmerna innehåller frågor som eleverna ska besvara och uppdrag som de ska utföra utomhus. De redosvisar vad de gjort och kommit fram till för sina klasskamrater och för sin lärare. Det är också möjligt att grupperna berättar om sina uppdrag och låter alla i klassen utföra dem.Rådjuret

 

Däggdjurens sinnen

Tema: Naturtema
Datum: Maj / 2017
Längd: 5 min

Syftet med temat sinnena är att visa olika sätt att arbeta utomhus med om alla sinnen våra ock andra djurs sinnen. Däggdjurens sinnen

 

Matematik, samarbete och problemlösning

Tema: Naturtema
Datum: April / 2019
Längd: 5

Matematik, samarbete och problemlösning

 

Teknik och hållbar framtid åk 6

Tema: Naturtema
Datum: November / 2019
Längd: 3 min 40 sek

Teknik och hållbar framtid åk 6

 

Skatan - ett tema för förskoleklass

Tema: Naturtema
Datum: Mars / 2020
Längd: 5 minuter

Skatan - ett tema för förskoleklass