www.nynashamnsnaturskola.se


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

BÖCKER

Leka och lära matematik ute

Kajsa Molander

Leka och lära matematik ute

Nynäshamns Naturskola, Uppsala Naturskola och Falu Naturskola har skrivit boken Leka och lära matematik ute tillsammans med pedagogerna Gerd Strandberg och Torsten Kjellander. Boken riktar sig till förskolan med fungerar utmärkt upp till åk 2. I boken finns hänvisningar till förskolans läroplan och kapitlen är indelade i; matematikens språk, mätning och rumsuppfattning, sortering och mönster, taluppfattning, tema och matteverkstad. I boken finns också Gudrun Malmers ordlista
med viktiga matematikord indelade i jämförelseord, lägesord och tidsord. Till boken hör också en mapp med 30 aktivtetskort i C5-format. Vissa används till att hängas upp i naturen eller på gården för pedagog och barn att samlas kring. Vissa kort kan lamineras och klippas till kort och användas i en hemlig påse.

Författare: Kajsa Molander, Mia Bucht, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch, Torsten Kjellander, Gerd Strandberg
ISBN 978-91-977036-1-1
ca 88 sidor, häftad + 30 aktivtetskort
Format: ca 170*240 mm

Släppt: december 2007

 

 

 Länk till kurser i Nynäshamns naturskola

 

Se filmen om boken 

 

 

Köpa boken på Outdoor Teaching