SENASTE DOKUMENTKURSER


Naturvetenskap och teknik i förskolan
1. Naturvetenskap och teknik, 2 tim inomhus Detta kurstillfälle är förlagt inomhus på er förskola eller på Nynäshamns Naturskola. Vi varvar teori och praktiska aktiviteter. Innehåller bland annat: att ställa hypoteser, produktiva frågor, konstruktion och problemlösning med en berättelse som utgångspunkt. Aktiviteterna görs genom samarbete i mindre grupper. 2. Leka och lära naturvetenskap och teknik ute, 3 tim utomhus Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er förskola eller vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken ”Leka och lära naturvetenskap och teknik ute”: Artkunskap, produktiva frågor, naturvetenskapligt arbetssätt, utmaningar, problemlösning och enkla maskiner som till exempel hjulet. Aktiviteterna görs genom samarbete i mindre grupper.


Leka och lära matematik ute förskola och förskoleklass
Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er förskola eller skola alternativt vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken Leka och lära matematik ute. Ni kommer att få vara med om aktiviteter där språket är i fokus och där ekorrens svans har viss betydelse. Ni kommer att inse att det inte är helt självklart vilket som är störst av ett grässtrå och en sten. Aktiviteterna kommer från boken Leka och lära matematik ute som Nynäshamns Naturskola skrivit tillsammans med Uppsala och Falu Naturskola.


Att lära in ute året runt - 4 olika kurser, F-åk9
Att lära in ute året runt, 3 tim utomhus Fyra olika kurstillfällen med olika teman efter årstid. Det går att önska andra upplägg, t.ex. att ha sinnena och mossor och lavar på hösten. 1. Att lära in ute året runt - VINTER. Detta kurstillfälle innehåller två teman; vinterekologi och elden. Hur växter och djur klarar vintern? Hur man gör upp eld, gör trefot och kokar te?Målgrupp åk 3-6. 2. Att lära in ute året runt - VÅR. Detta kurstillfälle innehåller två teman; forntida teknik och mossor och lavar. Målgrupp åk 3-6. Stenålders- och järnåldersteknik på riktigt. Upptäcka en ny värld. 3. Att lära in ute året runt - SOMMAR. Detta kurstillfälle innehåller två teman; Småkryp och sinnena. Målgrupp åk F-3. Insamlingsteknik och artkunskap. Uppleva naturen med alla sinnen. 4. Att lära in ute året runt - HÖST. Detta kurstillfälle innehåller två teman; livet i en våtmark och kvävets väg genom en våtmark. Kursen hålls i Alhagens våtmark i Nynäshamn, en av Sveriges största våtmarker för avloppsrening eller annan lämplig våtmark. Målgrupp åk 6-9. Biologi och kemi.


Att lära in matematik ute F-åk 9
Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er skola alternativt vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken Att lära in matematik ute 2 . Aktiviteterna ska skapa lust, stödja elevernas lärande och vara ett komplement till inomhusundervisningen. Innehållet i kursen kan anpassas efter önskemål. T.ex. efter årskurs: F-3, 4-6, 4-9.


Att lära in engelska ute Åk 3-9
Det här är kursdagen för alla er som vill komma ut med era elever och erbjuda dem en lärupplevelse med engelska språket i fokus. Vi kommer att göra aktiviteter hämtade från boken Att lära in engelska ute. Ni kommer att prata (ofta parvis), benämna, lyssna, samarbeta, diskutera och skapa egna texter med utgångspunkt från platsen.


Att lära in svenska ute Åk F-9
Det här är kursdagen för alla er som vill komma ut med era barn och elever och erbjuda dem en lärupplevelse med svenska språket i fokus. Vi kommer att göra aktiviteter hämtade från boken Att lära in svenska ute. Ni kommer att leka med ord och bokstäver, lyssna, samarbeta, diskutera, argumentera, dramatisera och skapa egna texter med utgångspunkt från platsen.


Att lära in ute för fritidspedagoger
vi erbjuder två stycken olika utbildningspaket för fritidspedagoger, tre tillfällen under läsåret Varje tillfälle är 2.5 timmar med en kort paus för fika. Mellan varje kurstillfälle skall kursdeltagarna praktisera genomgångna moment minst en gång med en grupp/klass.


Kurser för personal i Nynäshamns kommun
Inbjudningar till kurser kommer att skickas ut på First Class under läsåret.


Naturvetenskap och teknik i förskoleklass - åk 3
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute, 3 tim utomhus Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er skola alternativt vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken ”Leka och lära naturvetenskap och teknik ute”. Artkunskap, produktiva frågor, naturvetenskapligt arbetssätt, utmaningar, problemlösning och enkla maskiner som till exempel hjulet. Aktiviteterna görs genom samarbete i mindre grupper.


Ute är inne konferens 17-18 september 2015 Linköping
Skolan ska främja barnets allsidiga utveckling i ett livslångt perspektiv. Inte bara visa vägen till grundläggande skolkunskaper. Fick våra barn och unga själva bestämma, skulle skolans och förskolans närmiljö användas mycket mera! Dessutom vet vi att det blir roligare att lära när utomhusmiljön integreras i undervisningen. Forskningen visar att barnens kunskaper blir mer bestående. På så sätt kan skolan lättare öka måluppfyllelsen. Utomhus kan alla teman och ämnen göras levande utifrån kraven i våra läroplaner. För ett positivt arbetsklimat behövs också vägar till integration av grupper och kulturer. Att arbeta utomhus på skolgården, i närmiljön och kulturlandskapet i och kring våra städer är utmärkta hjälpmedel för detta. Konferensen vänder sig till. skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården. -dig som jobbar i naturum, naturskolor och friluftsmuseer -landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, fastighets- och naturvårdsförvaltare och andra som utvecklar utemiljöer för barn och unga. -dig som är ideellt engagerad inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning.


TiS2015 - en manifestation för teknikämnet Norrköping
Nynäshamns Naturskola var i Norrköping på konferensen Teknik i skolann.Vi visade boken "Leka och lära naturvetenskap och teknik ute". Utifrån boken hade Naturskolan flera workshopar. Följ länken nedan för bilder. Workshop Att lära in teknik ute