Att lära in SFI ute 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KURSER

Att lära in SFI ute

Att lära in SFI ute

Nynäshamns Naturskola har arbetat med utomhusbaserat lärande sedan 1988. Genom åren har ett stort antal kurser för både skola och förskola genomförts i huvudsak utomhus. 

Kursen innehåller aktiviteter utomhus som kan stimulera till kommunikation samtidigt
som det blir en introduktion till svensk natur. Aktiviteterna kommer från boken Att lära
in SFI ute som släpptes 2019 och är tänkta att komplettera det viktiga läsandet och
skrivandet inomhus. Målgrupp för bokens aktiviteter är vuxna, men går även att
använda i undervisning för nyanlända skolungdomar.

Se pris

2020-02-18 13:39:06