Att lära in ute för fritidslärare 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KURSER

Att lära in ute för fritidslärare

Att lära in ute för fritidslärare

Vi erbjuder tre tillfällen utspridda under läsåret. Varje tillfälle är 2.5 timmar med en kort paus för fika. Mellan varje kurstillfälle skall kursdeltagarna praktisera genomgångna moment minst en gång med en klass. Eftersom vi vid samtliga tillfällen kommer att vistas utomhus och prova på olika metoder är det bra med oömma kläder anpassade efter väderlek.

Utbildningspaket nr 1

Nynäshamns Naturskola har arbetat med utomhusbaserat lärande sedan 1988. Genom åren har ett stort antal kurser för både skola och förskola genomförts i huvudsak utomhus. Vi erbjuder kurstillfällen för fritidslärare med utgångspunkt från de olika böcker som Nynäshamns Naturskola varit med och skrivit.

1. Teknik och fysik på skolgården, 2,5 tim utomhus
Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er skola eller vid Nynäshamns Naturskola. Vi gör praktiska aktiviteter som passar skolgården med utgångspunkt från böckerna Att lära in ute året runt och Leka och lära naturvetenskap och teknik ute. Förskola och förskoleklass.
 
2. Övningar i bakfickan, 2,5 tim utomhus
Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er skola eller vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken ”Att lära in ute - övningar i bakfickan. Alla övningar görs utan att något material behövs förutom naturmaterial som finns på platsen.
 
3. Matematik och språk utomhus, 2,5 tim utomhus
Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er skola eller vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från böckerna Leka och lära matematik ute, Att lära in matematik ute 2, Att lära in svenska ute och Att lära in engelska ute.

Se pris

För offert, frågor och önskemål

Ring eller maila robert.lattman-masch@nynashamn.se tel 08 520 737 08

 

Utbildningspaket nr 2
 
1. Småkryp i skogsbacken 2.5 tim utomhus
Med denna kursdag vill vi presentera ”Småkryp” som pedagogiskt tema och hur man kan använda olika insamlingsmetoder praktiskt utomhus. Småkryp är det första kapitlet i Nynäshamns Naturskolas bok ”Att lära in ute året runt”. Kursen riktar sig till alla som arbetar i åk F till 6. Förutom metoder går vi igenom hur man kan förhålla sig pedagogiskt till eleverna men också hur man håller ihop gruppen på ett praktiskt sätt ute i fält. Tanken är att ni redan dagen efter ska kunna gå ut i naturen och göra en likadan dag för eleverna.
 
2. Eld och kolkritor 2.5 tim utomhus
Med hjälp av traditionell kolningsteknik kan man på ett enkelt sätt tillverka egna kolkritor. När bitarna av hassel har kolats i vanliga konservburkar kan eleverna använda dem på bildlektionerna. Om kolkritorna är målet för kursdagen så är elden metoden. Vi går igenom elden historia och de olika sorters teknik som använts av våra förfäder. Deltagarna får göra upp eld med flinta och fnöske och med bågdrill. En viktig del av innehållet är hur vi på ett säkert sätt kan elda utan att riskera spridning av elden i naturen. Elden är en pedagogisk tillgång där man kan samlas och fokusera på en gemensam uppgift.
 
3. Samarbetsövningar 2.5 tim utomhus
 Denna kursdag ägnar vi åt samarbetsövningar, även kallade kamratövningar, som brukar ingå som en del i äventyrspedagogiken. I dagens samhälle har det blivit en självklarhet att sätta individen i centrum. Detta kan lyfta personligheten men också vara ett hinder i att fungera i grupp. Är man van att få sin vilja fram, har man svårt att underordna sig andras idéer, är man blyg vågar man kanske inte säga vad man tycker o.s.v. Detta kan bi ett stort problem, då man i livet kommer att hamna i otaliga situationer där samarbete är en förutsättning. Vi provar en mängd olika övningar som bygger på samarbete och kommunikation. Kursdeltagarna får ett kopierat häfte med olika samarbetsövningar.

Se pris

För offert, frågor och önskemål
 
Ring eller maila robert.lattman-masch@nynashamn.se tel 08 520 737 08
 

 

 

2020-02-18 13:21:02