SENASTE DOKUMENTHÅLLBAR UTVECKLINGEarth Hour 2017
Earth Hour 2017, v 12-13 Lördagen den 25 mars 2017 klockan 20.30 - 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling - att släcka ljuset under en timme - visar du dittstöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavareatt agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen.Läs mer om vad som händer i kommunen på www.nynashamn.se/earthhour. I år kommer kommunen att bjuda på teater- och musikföreställningen Soporna som kommer att erbjudas förskolan och årskurs F-2.


Förskolornas nätverk för Hållbar Framtid
Nätverket bildades hösten 2015. Syftet är att arbeta med Grön flagg på alla förskolor i kommunen.


Earth Hour 2013
Lördagen den 23 mars 2013 klockan 20.30 - 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling - att släcka ljuset under en timme - visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen. Kommunhuset och Stadshusplatsens gatubelysning släcks tillsammans med kyrkorna.


Miljöredovsining
Varje år i november skickar Naturskolan ut en miljöredovisningsenkät till de Agenda 21-ansvariga inom Barn- och utbildningsförvaltingen.
Med enkla kryssfrågor kan sedan svaren sammanställas och redovisas som nyckeltal för Barn- och utbildningsnämnden. 2003 anpassades frågorna till den nya miljö- och hälsoplanen för att på så sätt få information om planens genomslag och om olika metoder för genomförande.


Miljö och hälsoarbete i förskolan
Ekokommun Nynäshamns lokala Agenda 21 ingår att varje kommunal förvaltning och bolag ska göra en miljö- och hälsoplan. Syftet med detta är att bryta ner de övergripande målen i Agenda 21 till konkreta mål för den egna verksamheten. För att kunna göra en miljörevision av verksamheten, det vill säga granska och förändra verksamheten, krävs att målen så långt som möjligt är mätbara. Därför skall miljö- och hälsomålen följas upp med så kallade nyckeltal.


Sunes sopbok för åk 3
Hur går det till när man källsorterar? Vilka material kan återanvändas eller återvinnas? Hur komposterar man? Vad är ett kretslopp? Det är några av de frågor som kan besvaras med hjälp av projektet Sunes sopbok.


Natur och miljöpärmen
Syftet med Natur- och Miljöpärmen är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur- och Miljöpärmen ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö.


Earth Hour 2016
Lördagen den 28 mars 2015 klockan 20.30 - 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling - att släcka ljuset under en timme - visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen.