SENASTE DOKUMENTPROJEKT / KAMPANJ


Håll Nynäshamn rent 2015
Bakgrund Håll Sverige Rent startade sin kampanj "Håll naturen ren" på 60-talet. Då som nu är det kampen mot nedskräpningen som står i fokus. Tanken är Att om vi i tidig ålder bryr oss om vår Närmiljö så kommer vi i framtiden Också vår bry oss om miljö I ett Större perspektiv. Den nationella skräpplockarveckan v 17 Håll Sverige Rent driver arbetet med den Nationella skräpplockarveckan vecka som infaller 17 Varje år. Förra året deltog 756 448 skräpplockare och 252 anslutna kommuner. I år V.8 var redan 203849 anmälda att delta. I Nynäshamns kommun deltar ca 3.500 personer, Främst från skolorna under denna vecka. I Nynäshamn är denna vecka ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskola och Parken med stöd från Håll Sverige Rent.


Håll Nynäshamn rent 2014
Kampanjen är tänkt att Få följande positiva effekter: Ökad trivsel och trygghet ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och minskad benägenheten att kasta skräp på gator, allmänna platser och i naturen.


Håll Nynäshamn rent 2012
Under 2012 vill Nynäshamns Naturskola i samarbete med Parken utöka skräpplockarveckan och aktivera även andra personer utanför skolorna. Tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 män också aktiva pensionärer och pensionärsföreningar. Eftersom detta arbete är så viktigt för kommuninvånarnas trivsel, och alla kanske inte kan delta under v17, tänker vi oss att pensionärer och pensionärsföreningar kan fortsätta under 4 veckors tid.


Håll Nynäshamn rent 2011
Håll Sverige Rent driver arbetet med den Nationella skräpplockarveckan vecka som infaller 17 Varje år. I April 2009 var 270 000 personer skolor från, förskolor, ungdomsförbund, föreningar och företag ute och plockade skräp i hela Sverige. V.12 var redan 250.000 anmälda att delta. I Nynäshamns kommun deltar ca 3.300 personer, Främst från skolorna under denna vecka. I Nynäshamn är denna vecka ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskola och Parken med stöd från Håll Sverige Rent. Kampanjen är tänkt att Få följande positiva effekter: Ökad trivsel och trygghet ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och minskad benägenheten att kasta skräp på gator, allmänna platser och i naturen. Ökat kurage hos barn, elever och övriga kommuninvånarna att våga säga till varandra om man skräpar ner


Vett och Etikett på Toalett 2011
Under v 12 och 13 kommer kampanjen ”?Vett och Etikett på Toalett”? att genomföras. Detta görs på initiativ av VA-avdelningen i samarbete med Nynäshamns Naturskola. Det är åtta år sedan kampanjen genomfördes senast och det är dags för barn, elever och övriga invånare i Nynäshamns kommun att få en påminnelse om vad man egentligen får spola ner i toaletten där hemma och på jobbet. Kampanjens syfte är alltså att sprida kunskap om vad som får spolas ner i toaletten men också i handfatet, duschen och från tvättmaskinen.


Håll Nynäshamn rent 2010
Håll Sverige Rent driver arbetet med den Nationella skräpplockarveckan vecka som infaller 17 Varje år. I April 2009 var 270 000 personer skolor från, förskolor, ungdomsförbund, föreningar och företag ute och plockade skräp i hela Sverige. I Nynäshamns kommun deltog 3.500 personer, Främst från skolorna under denna vecka. I Nynäshamn är denna vecka Ett samarbete Mellan Nynäshamns Naturskola och Parken Med stöd från Håll Sverige Rent. Kampanjen Håll Nynäshamn Rent Under 2010 vill Nynäshamns Naturskola i samarbete med Parken utöka skräpplockarveckan och Aktivera även Andra personer Utanför skolorna. Tanken är Att Både skolor och förskolor ska delta under v 17 män Också aktiva pensionärer och pensionärsföreningar. Eftersom Detta arbete är så Viktigt för kommuninvånarnas trivsel, och alla kanske Int kan delta under v17, tänker vi oss Att pensionärer och pensionärsföreningar kan Fortsätta under 4 veckors tid.


Earth Hour 27 mars 2010
Lördagen den 27 mars 2010 klockan 20.30 - 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling - att släcka ljuset under en timme - visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfråganGör det du kan för klimatet genom att avge ett klimatlöfte för varje finger på din hand. Gör så här: rita av dina händer på ett färgglatt papper och skriv ett löfte på varje finger d v s fem löften som ska gälla för dig under en månad framåt. Skriv likadant på båda händerna.


Håll Nynäshamn rent 2009
I år var det 12 skolor och 11 förskolor som var med i skärpplockarveckan. Av dom så var det 5 skolor och 5 förskolor som redovisat hur många kg sopor dom samlat in. Det var 969 kg brännbart 184 kg glas 441 kg metall Ett stort tack till personal och elever, pensionärer som deltagit i skräpplockar veckan. Svandammsskolan åk 7A vann slogan tävlingen. "Städa nu, annars du!"


Miljö och hälsoplan
Vid FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs handlingsprogrammet Agenda 21. Agendan ger mål och riktlinjer för att nå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön.
1997 antog kommunfullmäktige i Nynäshamn kommun en lokal Agenda 21. I den strategiska planen i mål och budget framgår det att i nämndernas miljöoch hälsoplaner skall det finnas mål inom att antal olika områden tex folkhälsa, upphandling, avfall och...


Miljö och hälsoarbete i skolan
Syftet med detta är att bryta ner de övergripande målen i Agenda 21 till konkreta mål för den egna verksamheten. För att kunna göra en miljörevision av verksamheten, det vill säga granska och förändra verksamheten, krävs att målen så långt som möjligt är mätbara. Därför skall miljö- och hälsomålen följas upp med så kallade nyckeltal.


Vett och Etikett på Toalett
Gör en undersökning hemma. Vad kastar ni i toaletten? Hur påverkas kommunens slam av det som hushållen häller i toaletten? Vad får man egentligen slänga och hälla i toaletten?


Håll Nynäshamn Rent 2016
Kampanjen Håll Nynäshamn Rent Under 2016 vill Nynäshamns Naturskola i samarbete med Parken utöka skräpplockarveckan och aktivera även andra personer utanför skolorna. Tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 män också aktiva pensionärer och pensionärsföreningar. Eftersom detta arbete är så viktigt för kommuninvånarnas trivsel, och alla kanske inte kan delta under v17, tänker vi oss att pensionärer och pensionärsföreningar kan fortsätta under 4 veckors tid. Syfte Kampanjen är tänkt att Få följande positiva effekter: Ökad trivsel och trygghet ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och minskad benägenheten att kasta skräp på gator, allmänna platser och i naturen. Ökat kurage hos barn, elever och övriga kommuninvånarna att våga säga till varandra om man skräpar ner, återföra skräpet till återvinningssystemet genom källsortering. Minska risken för skador hos barn och djur (t.ex. av glasskärvor) Ökat ansvarstagande för den gemensamma utemiljön i kommunen. Ökad insikt om den pedagogiska kopplingen mellan synligt skräp och utsläpp av växthusgaser osynliga (nedskräpning av atmosfären)