Småkryp för årskurs 1 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Småkryp för årskurs 1

Vad säger läroplanen Lgr 11 om de naturorienterande ämnena?

 

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Året runt i naturen
· Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samtnamn på några vanligt förekommande arter.
 
Denna dag letar vi efter småkryp med hjälp av håvar, förnasåll och naturligtvis insektssugen.

Här kan lärare som vill få en bild av dagen se en kort film om hur dagen ser ut. Denna film kan också visas för de elever som har behov av att få en tydligare bild av dagen. Det är inte tänkt att filmen ska visas för hela klassen. Det kan till och med vara en nackdel, särskilt i de fall där det förekommer problembaserade uppgifter som eleverna ska lösa under dagen.

 
Förarbete
Här kommer en beskrivning av hur vi arbetat med småkryp under höstterminen i år 1 innan vi kom på besök på Naturskolan. Det är ett arbetssssätt som är ämnesövergripande mellan svenska, bild och NO.
Hälsningar från Louise Gundert, Mikael Fredriksson ch Lotta Åkerberg, lärarna i år 1 på Svandammskolan.
 
Vårspåret
Välkomna till mitt lilla vårspår. Jag har nyss vaknat av vårsolens värme och jag är en jordhumla.
Låt eleverna färlglägga och sen laminera har ni en vår naturstig.
Text och ide: Gerd Strandberg  Vårspåret - naturstig  
 
Eleverna kommer att ha förmiddagsfika med sig denna dag (lunch serveras på Naturskolan). Här finns tips om vad man kan ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Foldern från Hälsomålet kan användas vid andra utflykter också (www.halsomalet.se).
Ladda hem foldern "Bra matsäcksmat" 
  
Vatteninsekter
Vill ni lära er mer om vatteninsekter finns det en bra sida med bilder och texter över alla insekter ni hittar i vattnet. Det finns även en cd med alla insekterna avbildade. När ni klickar på länken nedan kommer ni till Askövikens naturskola i Västerås. 
 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

2008-01-31 21:23:15