Småkryp och biologisk mångfald för årskurs 1 


SENASTE DOKUMENT


KLASSBESÖK

Småkryp och biologisk mångfald för årskurs 1

Angående lunch på Naturskolan

Vi har genom åren haft förmånen att kunna servera lunch på Naturskolan genom att maten transporterats hit med bil från Vanstaskolans kök eller till Alhagens våtmark (åk 9) från Gymnasiets kök.

Nu kommer detta att ändras från och med höstterminen 2020. Hela Nynäshamns kommun ser nu över transporterna som behöver minimeras i arbetet med Agenda 2030 som innebär att vi ska gå mot en fossilfri värld för att motverka klimatförändringarna. Bland annat anlitas nu transportföretag som samordnar leveranser till skolor och förskolor i Nynäshamns kommun. Nu kommer alltså även transporterna från Vanstaskolans kök och Gymnasiets kök att dras in av samma skäl.

Det innebär att alla lärare som ska ha en naturskoledag med sin klass behöver ordna med lunch till eleverna från sin egen skolas kök. Val av lunch görs genom Kostenhetens vanliga beställningslistor som används vid studiebesök och utflykter. En beställning ska göras senast 14 dagar innan besöket på Naturskolan eller Alhagen.

Observera att vi på Naturskolan eller i Alhagen inte har möjlighet att värma mat eller t.ex. att grilla korv.

Vi hoppas att det inte ska medföra problem för er och att vi kan se fram mot ett lärorikt läsår i lärmiljön utomhus.

______________________________________________________

Praktisk information i korthet

Plats: Nynäshamns Naturskola, Sjöudden, Ösmo

Tid: 09.00-13.00. Se schemat för datum.

Fika: Eleverna tar med sig fika till förmiddagen.

Lunch: Eleverna tar med sig egen lunch som beställs från skolans kök.

Kläder: Efter väderlek och inga finkläder. Utomhusvistelse ca 3 timmar.

______________________________________________________

Vad säger läroplanen Lgr 11 om de naturorienterande ämnena?

 

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Året runt i naturen
· Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samtnamn på några vanligt förekommande arter.
 
Denna dag letar vi efter småkryp med hjälp av håvar, förnasåll och naturligtvis småkrypssugen.

Här kan lärare som vill få en bild av dagen se en kort film om hur dagen ser ut. Denna film kan också visas för de elever som har behov av att få en tydligare bild av dagen. Det är inte tänkt att filmen ska visas för hela klassen. Det kan till och med vara en nackdel, särskilt i de fall där det förekommer problembaserade uppgifter som eleverna ska lösa under dagen.

 
Förarbete
Här kommer en beskrivning av hur vi arbetat med småkryp under höstterminen i år 1 innan vi kom på besök på Naturskolan. Det är ett arbetssssätt som är ämnesövergripande mellan svenska, bild och NO.
Hälsningar från Louise Gundert, Mikael Fredriksson ch Lotta Åkerberg, lärarna i år 1 på Svandammskolan.
 
Vårspåret
Välkomna till mitt lilla vårspår. Jag har nyss vaknat av vårsolens värme och jag är en jordhumla.
Låt eleverna färlglägga och sen laminera har ni en vår naturstig.
Text och ide: Gerd Strandberg  Vårspåret - naturstig  
Vad är ditt hemliga insektnamn?
Ta reda på ditt hemliga inseknamn med hjälp av den här roliga namnleken. Ladda ner filen på din dator eller padda och gå igenom alternativen med barnen.                     Filen hemliga insektsnamn Du får också gärna dela materialet i sociala medier. Tagga gärna Natur och Miljö Finland 
 
Eleverna kommer att ha förmiddagsfika med sig denna dag (lunch serveras på Naturskolan). Här finns tips om vad man kan ha med sig som är gott, nyttigt och praktiskt. Foldern från Hälsomålet kan användas vid andra utflykter också (www.halsomalet.se).
Ladda hem foldern "Bra matsäcksmat" 
  
Vatteninsekter
Vill ni lära er mer om vatteninsekter finns det en bra sida med bilder och texter över alla insekter ni hittar i vattnet. Det finns även en cd med alla insekterna avbildade. När ni klickar på länken nedan kommer ni till Askövikens naturskola i Västerås. 
 

Vi kommer att lägga ut bilder från dagen på vår hemsida. Om ni inte redan har underskrift av elevernas vårdnadshavare när det gäller samtycke om användning av bild kan ni här ladda ner det formuläret inför dagen på Naturskolan. Inga ansikten kommer att fotograferas.

2020-05-26 07:33:26