www.nynashamnsnaturskola.se


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

BÖCKER

Att lära in matematik ute

Kajsa Molander

Att lära in matematik ute

Boken Att lära in matematik ute kom ut 2005. Sedan dess har idéerna vidareutvecklats och mycket nytt har kommit till. Med Att lära in matematik ute 2 vill vi lyfta fram det nya, samtidigt som de gamla favoriterna finns kvar, de flesta med nytt innehåll. Denna bok innehåller 100 nya övningar oh är anpassad till Lgr 11. Liksom i den första boken är

övningarna väl testad, och granskade av matematikdidaktiker och lärare. Kopieringsunderlag finns nu till de övningar där det behövs.

Bokens övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska

- Förstå

- Färdighetsträna och befästa kunskap

- Använda sina kunskaper i ett nytt sammanhang

- Bli motiverade och intresserade.

I många av övningarna ingår samarbete, rörelse och kunskap om naturen som naturliga moment. Eleverna får använda både fantasi och kreativitet och upptäcka att matematikens regler gäller såväl i läroboken som i naturen, liksom i resten av vårt samhälle. Att lyckas med praktiska övningar ute stärker självförtroendet och gör matematiken rolig och begriplig för fler elever. Övningar passar elever i årskurs F-9

”Tänk om eleverna fick räkna mindre och tänka mer matte i skolan, samt lyssna mer på varandras tankar och berätta hur de tänker”

Eva Taflin, universitetslektor

 

Författare: Kajsa Molander,  Mia Bucht, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch
ISBN 978-91-979600-3-8
256 sidor, häftad
Format: 170*240 mm

Släppt: 2012

 

Se filmen om boken

Vill ni att vi håller en kurs i utomhusmatematik? Hör av er till oss på Naturskolan i Nynäshamn!

 

 

Köpa boken på Outdoor Teaching