SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


Att lära in ute för fritidslärare Att lära in ute för fritidslärare
Vi erbjuder två olika utbildningspaket för fritidspedagoger med tre tillfällen under läsåret. Varje tillfälle är 2.5 timmar med en kort paus för fika. Mellan varje kurstillfälle skall kursdeltagarna praktisera genomgångna moment minst en gång med en grupp/klass.


Naturvetenskap och teknik i förskolan Naturvetenskap och teknik i förskolan
2. Leka och lära naturvetenskap och teknik ute, 3 tim utomhus Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er förskola eller vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken ”Leka och lära naturvetenskap och teknik ute”: Artkunskap, produktiva frågor, naturvetenskapligt arbetssätt, utmaningar, problemlösning och enkla maskiner som till exempel hjulet. Aktiviteterna görs genom samarbete i mindre grupper.


Leka och lära matematik ute förskola och förskoleklass Leka och lära matematik ute förskola och förskoleklass
Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er förskola eller skola alternativt vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken Leka och lära matematik ute. Ni kommer att få vara med om aktiviteter där språket är i fokus och där ekorrens svans har viss betydelse. Ni kommer att inse att det inte är helt självklart vilket som är störst av ett grässtrå och en sten. Aktiviteterna kommer från boken Leka och lära matematik ute som Nynäshamns Naturskola skrivit tillsammans med Uppsala och Falu Naturskola.


Att lära in ute året runt - 4 olika kurser, åk F-9 Att lära in ute året runt - 4 olika kurser, åk F-9
Att lära in ute året runt, 3 tim utomhus Fyra olika kurstillfällen med olika teman efter årstid. Det går att önska andra upplägg, t.ex. att ha sinnena och mossor och lavar på hösten. 1. Att lära in ute året runt - VINTER. Detta kurstillfälle innehåller två teman; vinterekologi och elden. Hur växter och djur klarar vintern? Hur man gör upp eld, gör trefot och kokar te?Målgrupp åk 3-6. 2. Att lära in ute året runt - VÅR. Detta kurstillfälle innehåller två teman; forntida teknik och mossor och lavar. Målgrupp åk 3-6. Stenålders- och järnåldersteknik på riktigt. Upptäcka en ny värld. 3. Att lära in ute året runt - SOMMAR. Detta kurstillfälle innehåller två teman; Småkryp och sinnena. Målgrupp åk F-3. Insamlingsteknik och artkunskap. Uppleva naturen med alla sinnen. 4. Att lära in ute året runt - HÖST. Detta kurstillfälle innehåller två teman; livet i en våtmark och kvävets väg genom en våtmark. Kursen hålls i Alhagens våtmark i Nynäshamn, en av Sveriges största våtmarker för avloppsrening eller annan lämplig våtmark. Målgrupp åk 6-9. Biologi och kemi.


Att lära in matematik ute F-åk 9 Att lära in matematik ute F-åk 9
Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er skola alternativt vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken Att lära in matematik ute 2 . Aktiviteterna ska skapa lust, stödja elevernas lärande och vara ett komplement till inomhusundervisningen. Innehållet i kursen kan anpassas efter önskemål. T.ex. efter årskurs: F-3, 4-6, 4-9.


Att lära in engelska ute Åk 3-9 Att lära in engelska ute Åk 3-9
Det här är kursdagen för alla er som vill komma ut med era elever och erbjuda dem en lärupplevelse med engelska språket i fokus. Vi kommer att göra aktiviteter hämtade från boken Att lära in engelska ute. Ni kommer att prata (ofta parvis), benämna, lyssna, samarbeta, diskutera och skapa egna texter med utgångspunkt från platsen.


Att lära in svenska ute Åk F-9 Att lära in svenska ute Åk F-9
Det här är kursdagen för alla er som vill komma ut med era barn och elever och erbjuda dem en lärupplevelse med svenska språket i fokus. Vi kommer att göra aktiviteter hämtade från boken Att lära in svenska ute. Ni kommer att leka med ord och bokstäver, lyssna, samarbeta, diskutera, argumentera, dramatisera och skapa egna texter med utgångspunkt från platsen.


Naturvetenskap och teknik i förskoleklass - åk 3 Naturvetenskap och teknik i förskoleklass - åk 3
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute, 3 tim utomhus Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er skola alternativt vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken ”Leka och lära naturvetenskap och teknik ute”. Artkunskap, produktiva frågor, naturvetenskapligt arbetssätt, utmaningar, problemlösning och enkla maskiner som till exempel hjulet. Aktiviteterna görs genom samarbete i mindre grupper.


Att lära in SFI ute Att lära in SFI ute
Kursen innehåller aktiviteter utomhus som kan stimulera till kommunikation samtidigt som det blir en introduktion till svensk natur. Aktiviteterna kommer från boken Att lära in SFI ute som släpptes 2019 och är tänkta att komplettera det viktiga läsandet och skrivandet inomhus.


Ute är inne 2022 Ute är inne 2022
Konferensen Ute är inne har genomförts vid sex tillfällen med mellan 350 och 1000 deltagare varje gång. Det råder ingen tvekan: Utomhusbaserat lärande är något att räkna med. Nu genomförs konferensen för sjunde gången med temat Rum för lärande.