Ute är inne 2022 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KURSER

Ute är inne 2022

Ute är inne 2022

Konferensen Ute är inne har genomförts vid sex tillfällen med mellan 350 och 1000 deltagare varje gång. Det råder ingen tvekan: Utomhusbaserat lärande är något att räkna med. Nu genomförs konferensen för sjunde gången med temat Rum för lärande.

Utenavet som är ett nationellt nätverk för att främja utomhusbaserat lärande har tidigare tillsammans med en kommun genomfört Ute är inne konferensen. För första gången 2022 är det en kommun själv som står som arrangör men med stöd från Utenavet.

Utenavet sprider kunskap och inspiration om utomhuspedagogik och naturvägledning. Nätverket arbetar för att utomhusbaserad undervisning ska ingå som naturlig del i all utbildning. Det vill också att natur- och kulturupplevelser ska bidra till att uppnå läroplanernas mål. 

2022 konferens kommer att erbjuda inspiration för lärande utomhus. Lyssna på inspirerande föreläsningar om hur vi kan planera goda utemiljöer för våra barn både i skolmiljön och på deras fritid. Välj bland ett stort antal workshops utomhus för att få inspiration till hur rummet utomhus kan användas som resurs för lärande. Vilka olika rum går att använda utomhus? Fysiska? Mentala? Digitala?

Vykort med information 

 vykort2022.jpg

Till anmälan:

https://utearinne.helsingborg.se/ute-ar-inne/ 

2022-02-10 07:55:36