Att lära in engelska ute Åk 3-9 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KURSER

Att lära in engelska ute Åk 3-9

Att lära in engelska ute Åk 3-9

Nynäshamns Naturskola har arbetat med utomhusbaserat lärande sedan 1988. Genom åren har ett stort antal kurser för både skola och förskola genomförts i huvudsak utomhus. Denna kursdag innehåller lustfyllda aktiviteter utomhus som kan komplettera det viktiga läsandet och skrivandet inomhus. Aktiviteterna kommer från boken Att lära in engelska ute som har skrivits av Lotta Carlegård.

För den som önskar går det att kalla kursen Att lära in språk ute och blanda aktiviteter från denna bok och boken Att lära in svenska ute.

Att lära in engelska ute, 3 tim utomhus

Det här är kursdagen för alla er som vill komma ut med era elever och erbjuda dem en lärupplevelse med engelska språket i fokus. Vi kommer att göra aktiviteter hämtade från boken Att lära in engelska ute. Ni kommer att prata (ofta parvis), benämna, lyssna, samarbeta, diskutera och skapa egna texter med utgångspunkt från platsen.

 
För offert, frågor och önskemål
 
Ring eller maila robert.lattman-masch@nynashamn.se  tel 08 520 737 08

 Kurslitteratur

Boken Att lära in engelska ute riktar sig till grundskolan åk F-9. Boken är på 140 sidor och innehåller ca 70 aktiviteter. Boken köps på www.outdoorteaching.com

Nynäshamns Naturskola erbjuder även andra kurser utifrån böckerna i Att lära in ute-serien.

 
 
 

2022-02-25 07:41:15