Att lära in matematik ute F-åk 9 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KURSER

Att lära in matematik ute F-åk 9

Att lära in matematik ute F-åk 9

Nynäshamns Naturskola har arbetat med utomhusbaserat lärande sedan 1988. Genom åren har ett stort antal kurser för både skola och förskola genomförts i huvudsak utomhus. Vi erbjuder kursen Att lära in matematik ute för grundskolan. Det är ett kurstillfälle för er som vill flytta ut matematiken och tillsammans med eleverna uppleva, göra och tänka matematik med hela kroppen. Aktiviteterna görs med fördel i växelverkan med inomhusundervisningen.

 Att lära in matematik ute, 3 tim utomhus

Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er skola alternativt vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken Att lära in matematik ute 2 . Aktiviteterna ska skapa lust, stödja elevernas lärande och vara ett komplement till inomhusundervisningen. Innehållet i kursen kan anpassas efter önskemål. T.ex. efter årskurs: F-3, 4-6, 4-9.

 
För offert, frågor och önskemål
Ring eller maila robert.lattman-masch@nynashamn.se  tel 08 520 737 08

Kurslitteratur

Boken Att lära in matematik ute 2 kommer att kunna köpas till ett förmånligt pris i samband med kursen. Boken riktar sig till grundskolan och aktiviteterna stämmer väl överens med det centrala innehållet inom matematik. Boken är på 250 sidor och innehåller ca100 aktiviteter och 50 sidor kopieringsunderlag. 

Nynäshamns Naturskola erbjuder även andra kurser utifrån böckerna i Att lära in ute-serien.

 
 

2022-02-25 07:36:32