Naturvetenskap och teknik i förskoleklass - åk 3 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

KURSER

Naturvetenskap och teknik i förskoleklass - åk 3

Naturvetenskap och teknik i förskoleklass - åk 3

Nynäshamns Naturskola har arbetat med utomhusbaserat lärande sedan 1988. Genom åren har ett stort antal kurser för både skola och förskola genomförts i huvudsak utomhus.Vi erbjuder kurs med utgångspunkt från boken Leka och lära naturvetenskap och teknik ute.

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute, 3 tim utomhus

Detta kurstillfälle är förlagt utomhus vid er skola alternativt vid Nynäshamns Naturskola. Kursen innehåller praktiska aktiviteter utomhus med utgångspunkt från boken ”Leka och lära naturvetenskap och teknik ute”. Artkunskap, produktiva frågor, naturvetenskapligt arbetssätt, utmaningar, problemlösning och enkla maskiner som till exempel hjulet. Aktiviteterna görs genom samarbete i mindre grupper.

Pris

För offert, frågor och önskemål

Ring eller maila robert.lattman-masch@nynashamn.se  tel 08 520 737 08

Kurslitteratur

Boken Leka och lära naturvetenskap och teknik ute kommer att kunna köpas till ett förmånligt pris i samband med kursen. Boken riktar sig till förskola och förskoleklass och aktiviteterna stämmer väl överens med centrala innehåll i de naturorienterande ämnen och teknik. Boken är på 350 sidor och innehåller 150 aktiviteter, många faktarutor och ett 30 sidor rikt illustrerat kopieringsunderlag. Nynäshamns Naturskola erbjuder även andra kurser utifrån böckerna i Att lära in ute-serien. Boken Att lära in ute året runt innehåller aktiviteter inom de naturorienterande ämnena och teknik för åk F-9.

Köpa boken på Outdoor Teaching

2022-02-25 07:52:14