Nynäshamns Naturskola i Kina 2023 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

INTERNATIONELLT

Nynäshamns Naturskola i Kina 2023

Robert Lättman-Masch

Nynäshamns Naturskola i Kina 2023

När vi var barn grävde vi gropar. Det gjorde vi av ren nyfikenhet, det var spännande. Vi trodde att om vi grävde tillräckligt djupt så skulle vi komma till Kina. Det var så vi inledde vår första föreläsning på ett utbildningscentrum utanför staden Nanjing väster om Shanghai i Kina. Vi tog fram vår röda barnspade och sa: nu är vi här! Spaden blev på så vis en symbol för den nyfikenhet som barn i allmänhet föds med och som vi på Naturskolan hoppas att vi alltid ska bära med oss.

För ungefär fem år sedan började vi diskutera med en engagerad kinesisk kvinna vid namn Yuyun som dök upp på Naturskoleföreningens årliga naturskolekonferens. Diskussionerna resulterade i en översatt bok och en överenskommelse om utbildning. Sen kom pandemin och nu några år senare fick vi frågan om att sälja ett kurspaket till den kinesiska utbildningsorganisationen som Yuyun representerar. Utan att gå in på detaljer var det inte en självklarhet att ta sig an uppgiften. Vi gjorde det tydligt att resans koldioxidutsläpp skulle belasta köparen och att de också skulle ta alla övriga kostnader för mat och boende. Arrangören tog våra önskemål på största allvar och såg till att alla resor inom landet gjordes med tåg eller elbil.

Vi höll under knappt två veckor tre stycken tvådagars-workshops i tre olika städer: Beijing, Nanjing och Taian. Totalt deltog 150 förskolelärare från olika delar av Kina. Vi föreläste först tre timmar och gjorde sedan utomhusaktiviteter i sammanlagt nio timmar vid varje workshop. De flesta aktiviteterna hade sin utgångspunkt ur boken Leka och lära naturvetenskap och teknik ute som nyligen översatts till kinesiska och som skrivits av Nynäshamns Naturskola och Naturskolan i Lund. Aktiviteterna hade fokus på biologisk mångfald, relation till naturen, det naturvetenskapliga arbetssättet, enkla maskiner och kreativa uppdrag. Under föreläsningarna passade vi också på att informera om de 17 globala målen som deltagarna tyvärr inte kände till.

Den stora utmaningen inför resan var planeringen av de aktiviteter vi skulle genomföra och kommunicera det med arrangören. Dels skulle det vara aktiviteter som deltagarna inte gjort tidigare och dels skulle arrangören köpa in material till dessa aktiviteter eftersom vi inte kunde ta med oss allt från Sverige. Allt gick enligt planen, med några få undantag, tack vare den seriösa arrangören och deras duktiga medarbetare. För oss var det mycket glädjande att både deltagare och arrangörer var mycket nöjda med vår insats.

Den största utmaningen på plats var temperaturen som låg mellan 32 och 37 grader. Vatten och vätskeersättning var nödvändiga tillskott för att klara uppgiften. Vi höll oss i skuggan så långt det gick, men en rejäl solhatt behövdes förstås i de fall vi var tvungna att röra oss ut i solen. I framtiden kommer träden få en allt större betydelse för människor som bor i städer, det är vi tämligen övertygade om efter denna resa. Förståelsen för användandet av AC har definitivt ökat hos oss under denna tid. Det går inte att leva och arbeta i en stad när det är 37 grader, luften behövs kylas ner. Men det gäller att använda en hållbar energikälla till dessa, annars hamnar vi i moment 22 där kolkraften förser AC-anläggningarna med energi samtidigt som de spyr ut koldioxid som förstärker växthuseffekten.

Det är hoppfullt att läsa den kinesiska förskolans läroplan. Där står det till exempel som råd till lärarna att de ska stödja barnen att få direkta upplevelser i sin kontakt med naturen genom att uppleva mångfald och det unika hos de levande organismerna. De ska ha möjlighet att uppleva tillväxt, förökning och död genom utomhusaktiviteter. Vi tror att våra workshops var precis i linje med det som står i den kinesiska läroplanen för förskolan.

Vi har förstått att många arbetar mycket inomhus och att många förskolor är inspirerade av Montessori i Kina. Vid reflektionerna gav deltagarna uttryck för att de fått en ny syn på utomhusaktiviteter och känt stor inspiration. Flera påstod också att kände sig helade av att delta i våra workshops. Det är en reflektion vi inte tidigare stött på i Sverige.

Vi önskar verkligen alla deltagare lycka till i sina respektive verksamheter och vi hoppas att vi har bidragit till att fler barn får komma ut och uppleva allt det fantastiska i naturen och att de får uppleva många spännande och utmanande lärsituationer utomhus.

Text: Robert Lättman-Masch

Nynäshamns Naturskola

2023-09-12 10:55:48