Naturskolan i Japan 2010 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

INTERNATIONELLT

Naturskolan i Japan 2010

 Naturskolan i Japan 2010
Nynäshamns Naturskola tillsammans med naturskolorna från Falun och Halmstad möter den japanska miljöministern 2 april 2010.
 
 
Den 21 mars till 3 april 2010 var Nynäshamns Naturskola i Japan. I januari kom en officiell inbjudan från ESDRC (Education for Sustainable Development Research Center) på Rikkyo University i Tokyo. Nynäshamns Naturskola bjöds, tillsammans med naturskolorna i Falun och Halmstad, in till en två veckors lång utbildningsresa som representanter för den svenska Naturskoleföreningen. Syftet med resan var att informera om naturskolornas arbetssätt som ett exempel på lärande för hållbar utveckling med särskilt fokus på biologisk mångfald. Det betydde att vi lade extra fokus på att framhålla platsen för lärandet. Både i Sverige och i Japan förtätas stadsbebyggelsen, ofta på bekostnad av naturområden som hyser en del av den biologiska mångfalden. Genom att bevara stadsnära och skolnära naturområden bevarar vi också pedagogiska resurser för framtiden.
 
Här kan du läsa mer om resan.
 
 
 
 
Radio Stockholm naturskolan väcker intresse i Japan
Söndag 21 mars 11:07
 
Naturskolan går på export till Asien. Verksamheten har uppmärksammats i Japan och flera grupper har varit på studiebesök. Nu åker naturskolan och visar upp sin verksamhet.
 
-De har frågat  efter hur man kan jobba med de olika läroämnena utomhus, säger Mats Wejdmark ansvarig för naturskolan.
 

2010-04-28 15:57:33