www.nynashamnsnaturskola.se


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

BÖCKER

Att lära in svenska ute

Att lära in svenska ute

Nynäshamns Naturskola har tillsamamns med fem andra naturskolepedagoger skrivit boken Att lära in svenska ute. Boken beskriver över 100 olika övningar med utgångspunkt från kursplanens mål inom ämnet svenska. Med 70 sidor kopieringsunderlag blir det lätt för lärarna att komma ut med sina grupper. Med detta läromedel kommer lärarna att kunna ta ut sina elever och låta dem leka med ord och bokstäver, läsa. lyssna och förstå, använda sin kreativitet i berättande och diktande, dramatisera, kommunicera och argumentera. Detta kommer att komplettera inomhusundervisningen i svenska, öka den pedagogiska mångfalden och erbjuda eleverna fler inspirerande lärupplevelser i Nynäshamn och runt om i Sverige.

Författare: Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark, Ammi Wohlin, Eva Persson, Helene Grantz, Stina Lindblad, Birgitta Sang
ISBN 978-91-979108-0-4  

ca 220 sidor, häftad
Format: ca 170*240 mm  

Släppt: november 2010

 

 Länk till kurser i Nynäshamns naturskola

Köp boken på:

Outdoor Teaching

Se filmen om boken 

Till Nynäshamns Naturskolas kurser