SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


GÅRDARNynäshamns Naturskola har drivit gårdsutveckling på ett strukturerat sätt sedan 2001. Här kan du läsa om utveckling av skolgårdar och förskolegårdar i Nynäshamns kommun. Nedan finns projektbeskrivningar och dokumentationer men också kortare beskrivningar av enstaka åtgärder som gjorts på olika ställen.


Lärmiljöutveckling Lärmiljöutveckling
Där Lärmiljöprojektet tog slut december 2020 tog Lärmiljöutveckling vid januari 2021 där Naturskolan tillsammans med Janne Jonsson fortsätter att utveckla skolgårdar och förskolegårdar efter önskemål från barn, elever och pedagoger.


Internationell skolgårdsmånad i maj Internationell skolgårdsmånad i maj
Även i år kommer skol och förskolegårdar att uppmärksammas internationellt under hela maj månad. Förskolor, skolor, skolområden, kommuner, nationer - ja alla uppmanas att gå ut och använda sina gårdar under den härliga vårmånaden. Årets tema är helt enkelt "Celebrating School Grounds" så det är helt upp till er själva hur ni vill fira i er utomhusmiljö. Det finns en hel del stödmaterial på International School Grounds Alliances (ISGA:s) webbplats (se länk nedan) Affischer om den internationella skolgårdsmånaden att sätta upp på sin enhet. Ett aktivitetshäfte med förslag från flera olika länder på aktiviteter att göra utomhus.


Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun
ett skolgårdsprojekt med lärande och rörelse i fokus. Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun
Lärmiljöprojektet i Nynäshamns kommun - ett skolgårdsprojekt med lärande och rörelse i fokus. Syftet med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer i enlighet med Boverkets allmänna råd (Allmänna råd om friytor 2015). Det ska ske genom att utveckla en arbetsmetod där eleverna, i en arbetsgrupp, är delaktiga tillsammans med lärarna och kanske också föräldrarna. Årliga ekonomiska medel är tänkta att stimulera skolor att utveckla sina lärmiljöer utomhus.


Forskare vill att barn ska få leka mer riskfyllt Forskare vill att barn ska få leka mer riskfyllt
Föräldrar måste låta sina barn ta risker och leka utomhus, annars hämmas deras utveckling. Det menar professor Mariana Brussoni. Barns rörelsefrihet och livslust står i fokus när forskare från hela världen samlas i Uppsala för att diskutera barns bästa i samband med samhällsbyggnad, och hur barn bäst utvecklas genom lek, utan att föräldrarna lägger sig i för mycket. – Föräldrar vill sina barn väl, men när vi säger ”stopp, var försiktig, gör inte det”, så uppfattar barnet att de inte är kapabla, får sämre självförtroende och mindre motståndskraft, säger professor Mariana Brussoni vid University of British Coloumbia i Kanada. Skrubbsår är viktigt


Skolgårdsläraren knäckte koden ökar fysisk självkänslan på rasten
Svenska Dagbladet 5 maj 2019
Mia Sjöström Skolgårdsläraren knäckte koden ökar fysisk självkänslan på rasten
Det är rast och Glömstaskolans skolgård är full av elever. Det pågår lek och rörelse överallt. Barn springer, klättrar, boxas, hoppar och leker. Bara några få sitter och kollar i sina mobiler. I en hörna spelar ett gäng fotboll och utanför matsalen kullar ett annat gäng varandra med en boll. Några elever åker skateboard ner för en slingrig backe och andra kör omkring på sina cyklar. – Förbud är begränsande och ofta omotiverade. Först när man fått pröva kan man lära sig och bli duktig, säger Gustav Sundh som är förstelärare i fritidspedagogik och skolgårdslärare på Glömstaskolan i Huddinge, söder om Stockholm. Han förklarar att så länge eleverna inte riskerar att skada sig själva eller någon annan så är det mesta okej att göra här. – Om vi vill ha fysiskt kompetenta barn behöver de få träna sin koordinationsförmåga, känslan för sin egen kropp och balans. Vi vill uppmuntra till rörelse och då kan vi inte förbjuda olika sätt att röra sig på. Vi har inte fler allvarliga skador än på någon annan skola, även om eleverna kanske får lite mer skrubbsår här, säger Gustav Sundh.


Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar
Strålningsmyndigheten Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar
Antalet hudcancerfall ökar och kryper även ner i åldrarna. Bästa sättet att skydda barn är att se till att de inte bränner sig. För att uppnå detta kan barns utemiljöer planeras på olika sätt. Ett bra och billigt sätt är att se till att det finns tillräckligt med växtlighet på förskolegårdar och skolgårdar, där barn och unga spenderar mycket tid när solen är stark.


Lek på riktigt
om att sluta bygga lekplatser och börja skapa rikare lekmiljöer
Örebro kommun Lek på riktigt
Jobbar du med att skapa och sköta platser där barn kan leka? Parker, bostadsgårdar, skolgårdar, gator och torg, idrottsplatser, naturmiljöer med mera. Bra! Du har ett mycket viktigt jobb! Den här guiden vänder sig till dig, och syftet är att hjälpa dig att skapa bättre utemiljöer för barn och unga. Spännande och inspirerande platser. Platser där man träffas och umgås, och som älskas av de som bor i närheten. Platser som hjälper barn och unga att växa och utvecklas. Som bidrar till att de mår bra och trivs, och som hjälper dem att bli självsäkra, kreativa och empatiska personer, redo att möta en föränderlig framtid.


Risker i lek och lärande Risker i lek och lärande
Den 4 september offentliggjorde sexton länder på fem kontinenter en gemensam deklaration om barns rätt att ta risker för sitt eget bästa. Vuxna och yrkesverksamma i alla branscher uppmanas agera för att tillåta och skapa förutsättningar för risktagande bland barn och unga. Eftersom världen är full av risker, behöver barn lära sig att känna igen och hantera dem. Då kan de också utveckla sin egen förmåga att bedöma risker och på så sätt skydda sig själva. Deklarationen – Risk in play and Learning– är översatt till 13 språk inklusive svenska. Bakom deklarationen står International School Grounds Alliance (ISGA). ISGA är ett globalt nätverk av organisationer och yrkesverksamma som arbetar för att berika barns lek och lärande genom att förbättra hur skol- och förskolegårdar utformas och används, se www.internationalschoolgrounds.org.


Varför behöver barn/elever gröna skolgårdar Varför behöver barn/elever gröna skolgårdar
Varför behöver barn gröna skolgårdar? På den frågan svarar sju personer, som alla är engagerade i ISGA, International School Grounds Alliance, nätverket som organiserar, arkitekter,stadsplanerare, pedagoger och forskare över hela världen. Se filmen från ISGA-konferensen i Lund!https://www.forskning.se/2019/08/27/darfor-behovs-gronomraden-pa-forskolan/

Arkiv