SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


OM NYNÄSHAMN NATURSKOLANaturskolans verksamhetsberättelser Naturskolans verksamhetsberättelser
Nynäshamns Naturskola startade 1988 och lokalerna ligger ute på Sjöudden vid sjön Muskan i Ösmo. Naturskolan tar emot barn/elever från 4 års ålder upp till 16 år. Naturskola är inte en plats utan ett arbetssätt som bygger på utomhuspedagogik. Skolklasserna har en naturskoledag per läsår. Då bedrivs det ett undersökande arbetssätt kring olika teman. Inför varje Naturskoledag förbereds klassen av sin lärare, därpå sker efterarbete på hemskolan. Varje årskurs har sitt eget tema t.ex., småkryp i skogsbacken, sinnena, forntida tekniker, vinterekologi och inventering i Alhagens våtmark. Genom att på ett tidigt stadium vara ute mycket i naturen grundläggs en känsla för naturen, det i sin tur ger en grund att förstå våra miljöproblem


Our location Our location

Link to Nature school in Nynäshamn on Google maps

Coming from Stockholm take road 73 and turn towards Södertälje in Ösmo / Muskö-cross. Are you E4 from


Utvärdering av Nynäshamns Naturskolas verksamhet
Nynäshamns Naturskola är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Läs mer om verksamheten i verksamhetsberättelserna som finns på hemsidan. 2006 gjordes den förra stora utvärderingen av Naturskolans verksamhet. Under vårterminen 2011 skickades utvärderingsfrågor ut digitalt till alla skolor och förskolor inom Nynäshamns kommun för att utvärdera Naturskolans verksamhet.


Silverkvist 2020
Naturskolan Silverkvist 2020
Mats Wejdmark är grundskolelärare specialiserad på utomhuspedagogik. 1988 startade han Nynäshamns naturskola. Nu belönas han med Silverkvisten för att ha bidragit till såväl ökad kunskap om naturen som ungdomars välmående. Nominerade gjorde nätverket Utenavet.


Naturskolans mål för verksamheten
Naturskolan
Naturskolan skall verka för och bidra till att Barn- och utbildningsförvaltningen tar sin del av ansvaret i Ekokommun Nynäshamns strävanden mot en hållbar utveckling. Naturskolan skall vara en naturvetenskaplig pedagogisk resurs inom skola och förskola samt att inom Barn- och utbildningsförvaltningen som helhet stödja, stimulera och utveckla miljö- och hälsoarbetet.


Vad är hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som är svårt att förklara. Använder man cykeln somförklaringsmodell kanske det blir enklare att förstå. Förklaringen är givetvis enförenkling men det är genom förenklingar som man får en första förståelse att utgå.från. Sen kan man gå vidare för vidare fördjupning.


Vägbeskrivning till Naturskolan i Ösmo Vägbeskrivning till Naturskolan i Ösmo
Åker du E4:an från Södertälje tar du väg 225 mot Nynäshamn. Kommer du från Stockholm åker du väg 73 och svänger mot Södertälje i Ösmo/Muskö-korset. Från väg 225 svänger du in mot Ösmo centrum. Följ golfskyltar mot Körunda golfhotell. När du kör på Körundavägen är det andra vägen till höger in på Sköndalsvägen. En vanlig gatuskylt hänvisar till Nynäshamns Naturskola.Åk till Storeksvägens slut och in på en grusväg så kommer du till Naturskolan. Där ligger ett stort rött hus ute på Sjöudden vid sjön Muskan.


Vad är naturskola?
Upplevelser med alla sinnen stärker naturkänslan. De egna erfarenheterna skapar en viktig grund för inlärningen. Att själv våga undersöka med alla sinnen ger också trygghet och samhörighetskänsla med naturen. Nästa steg på stigen mot ekologisk förståelse är att själv upptäcka mångfalden i naturen. Och att ställa frågor. Undersökningar av mångfalden av småkryp i sjön ger många spännande upptäckter. Här väcks också frågor som


Om Nynäshamns Naturskola Om Nynäshamns Naturskola
Naturskolan startade 1988 och tar emot barn/elever mellan 5 och 15 år. Skolklasserna besöker Naturskolan en gång per läsår. Här bedrivs undersökande arbetssätt kring olika teman. Inför varje besök på Naturskolan förbereds klassen av sin lärare, därpå sker efterarbete på hemskolan. Varje årskurs har sitt eget tema, t.ex småkryp och biologisk mångfald, däggdjurens sinnen, livet i vattnet, forntida teknik, matematik och samarbete, elden och teknik och hållbar utveckling. Genom att på ett tidigt stadium vara ute mycket i naturen grundläggs en känsla för naturen. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband och för att förstå miljöfrågorna. Det gäller såväl barn som vuxna. Att få utveckla sin känsla för naturen är ett viktigt första steg. Kunskap om naturen börjar i naturen. Det gäller att finna stigen, en stig fylld med upplevelser och upptäckter. Ekologisk förståelse och insikt ger framtidstro. Naturskolans samarbete med andra aktörer. Koppling mellan utomhuspedagogik och hållbar utveckling enligt oss.