SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se


HÅLLBAR UTVECKLINGEarth Hour 2018 24 mars
Naturskolan 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Lördagen den 24 mars 2018 klockan 20.30 – 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen. Läs mer om vad som händer i kommunen på www.nynashamn.se/earthhour Teaterföreställningar


Earth Hour 2017 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Earth Hour 2017, v 12-13 Lördagen den 25 mars 2017 klockan 20.30 - 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling - att släcka ljuset under en timme - visar du dittstöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavareatt agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen.Läs mer om vad som händer i kommunen på www.nynashamn.se/earthhour. I år kommer kommunen att bjuda på teater- och musikföreställningen Soporna som kommer att erbjudas förskolan och årskurs F-2.


Förskolornas nätverk för Hållbar Framtid
Nätverket bildades hösten 2015. Syftet är att arbeta med Grön flagg på alla förskolor i kommunen.


Naturens år 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Nätverket Naturens år är ungefär 30 myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Varje år väljer nätverket ett aktuellt tema. I år är temat "Ekosystemtjänset 2015”.


Earth Hour 2013 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Lördagen den 23 mars 2013 klockan 20.30 - 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling - att släcka ljuset under en timme - visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen. Kommunhuset och Stadshusplatsens gatubelysning släcks tillsammans med kyrkorna.


Nynäshamns kommuns lokala miljömål 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Fyra miljömålsområden
Nynäshamns kommuns lokala miljömål 2010-2016 är ett styrande dokument upprättat utan lagkrav. Målen gäller för alla som agerar inom kommunens gränser, kommunens förvaltningar, liksom enskilda medborgare. Kommunens miljömål har sin grund i de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. Syftet med miljömålen är att...


Energihandslaget på Viaskolan i Nynäshamn 2010
Beteendeförändringar hos elever och lärare 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Inom energirådgivningen i Stockholmsregionen genomfördes vintern 2008/2009 ett pilotprojekt i Viksjöskolan i Järfälla kommun. Konkreta resultat från projektet i Järfälla är att skolan ska konverteras från ett ineffektivt luftburet värmesystem till ett vattenburet system. Energieffektiviseringsprojektet på Viaskolan i Nynäshamn tar avstamp i erfarenheterna från Viksjöskolan men med en annan inriktning, energieffektiviseringen ska här uppnås enbart genom beteendeförändningar hos brukarna.


Miljöredovsining 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Varje år i november skickar Naturskolan ut en miljöredovisningsenkät till de Agenda 21-ansvariga inom Barn- och utbildningsförvaltingen.
Med enkla kryssfrågor kan sedan svaren sammanställas och redovisas som nyckeltal för Barn- och utbildningsnämnden. 2003 anpassades frågorna till den nya miljö- och hälsoplanen för att på så sätt få information om planens genomslag och om olika metoder för genomförande.


Miljö och hälsoarbete i förskolan 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Ekokommun Nynäshamns lokala Agenda 21 ingår att varje kommunal förvaltning och bolag ska göra en miljö- och hälsoplan. Syftet med detta är att bryta ner de övergripande målen i Agenda 21 till konkreta mål för den egna verksamheten. För att kunna göra en miljörevision av verksamheten, det vill säga granska och förändra verksamheten, krävs att målen så långt som möjligt är mätbara. Därför skall miljö- och hälsomålen följas upp med så kallade nyckeltal.


Sunes sopbok för åk 3 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Hur går det till när man källsorterar? Vilka material kan återanvändas eller återvinnas? Hur komposterar man? Vad är ett kretslopp? Det är några av de frågor som kan besvaras med hjälp av projektet Sunes sopbok.


Natur och miljöpärmen 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Syftet med Natur- och Miljöpärmen är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur- och Miljöpärmen ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö.


Brevlådan spricker 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Hur mycket energi går det åt för tillverkning av direktreklam och hur många träd blir det? Denna handledning ska ge tips och idéer om hur man kan jobba med pappersförbrukning, reklam, skog och träd. Obs! Med övningar för ett helt år ute i skogen. Matematik, poesi, papperstillverkning och experiment mm.


Earth Hour 2016 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Lördagen den 28 mars 2015 klockan 20.30 - 21.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling - att släcka ljuset under en timme - visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Delta i Earth Hour och var en del av lösningen.


Vecka för hållbar konsumtion
Konsumtion och livsstil 
Warning: Undefined variable $ow in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245

Warning: Attempt to read property "rubrik" on null in /customers/b/5/0/nynashamnsnaturskola.se/httpd.www/arkivNaturskolanNynasKat_yMainContaint.php on line 245
Varför en hållbar konsumtions vecka i Nynäshamns kommun? I över 20 år har vi pratat om källsortering och kompostering, d.v.s. hur vi ska ta hand om alla sopor. Det är oftast sopsortering som nämns när vi pratar om att vara miljövänlig. Idag har nog de flesta förstått att det finns en koppling mellan hur mycket vi konsumerar och hur mycket avfall som produceras och att produktionen, av det vi konsumerar, påverkar miljö och människor. Samtidigt pratar ekonomerna om köpkraft och att få igång hjulen genom konsumtion. Kan man konsumera utan att det bildas avfall? Genom denna kampanj vill vi lyfta miljöfrågan till att handla om konsumtion och livsstil. Kampanjen är inspirerad av den köpfria dagen (Buy Nothing Day) med mottot Handla genom att inte handla som inrättades 1992 i Canada. Den infaller oftast den sista lördagen i november i samband med att julhandeln startar. Den köpfria dagen genomförs för att uppmärksamma att miljontals människor har en livskultur, som bygger på att shoppa nya saker. www.enkopfridag.se