Miljö och hälsoplan 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Miljö och hälsoplan

Miljö och hälsoplan

Barn- och utbildningsnämndens miljö- och hälsoplan för 2003-2006.

 

Vid FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro 1992 antogs handlingsprogrammet Agenda 21. Agendan ger mål och riktlinjer för att nå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön.

1997 antog kommunfullmäktige i Nynäshamn kommun en lokal Agenda 21.

I den strategiska planen i mål och budget framgår det att i nämndernas miljöoch hälsoplaner skall det finnas mål inom att antal olika områden tex folkhälsa, upphandling, avfall och avlopp. Barn- och utbildningsnämndens miljö- och hälsoplan har skrivits i nära kontakt med de ansvariga för Agenda 21 och folkhälsoprogrammet och skolplanen. Detta för att undvika att samma mål förekommer i flera planer. Därför finns det en hänvisning i skolplanen till denna miljö- och hälsoplan.

 
 

2008-05-22 11:11:06