Att lära in ute året runt 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Att lära in ute året runt

Att lära in ute året runt
Boken Att lära in ute året runt beskriver hur man kan arbeta utomhus med barn och elever under alla årstider. Den är indelad i olika teman med fokus på naturkunskap men med kopplingar till andra ämnen och förslag på aktiviteter inom dessa. Boken riktar sig till årskurs F-9 och kopplingarna till kursplanernas mål finns med i varje kapitel. I boken beskrivs konkret hur en dag ute kan organiseras med både förarbete och efterarbete. Till varje kapitel hör en stor mängd olika uteaktiviteter som beskrivs med förklarande fotografier. Flera faktaavsnitt hjälper läraren att få information om t.ex. djurs och växters olika strategier att överleva vintern och om de olika grupperna av insekter och spindlar som finns i Sverige.
 
 
 
Nu erbjuder vi ett antal olika kurstillfällen med boken som kurslitteratur. Vi erbjuder också kurser med de andra böckerna i serien Att lära in ute som kurslitteratur.
 
 

2010-02-06 23:32:05