Håll Nynäshamn rent 2010 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Håll Nynäshamn rent 2010

Håll Nynäshamn rent 2010
Antal kg insamlat.
I år var det 11 skolor och 12 förskolor som var med i skärpplockarveckan. Av dom så var det 7 skolor och 6 förskolor som redovisat hur många kg sopor dom samlat in.
995 kg brännbart
142 kg glas
301 kg metall
Summa 1439 kg
Ett stort tack till personal och elever, pensionärersom deltagit i skräpplockar veckan.
 
Bilder från årets Rens stad kampanj.
 
 
 
Bakgrund

Håll Sverige Rent startade sin kampanj "Håll naturen ren" på 60-talet. Då som nu är det kampen mot nedskräpningen som står i fokus. Tanken är Att om vi i tidig ålder bryr oss om vår Närmiljö så kommer vi i framtiden Också vår bry oss om miljö I ett Större perspektiv.

Den nationella skräpplockarveckan v 17

Håll Sverige Rent driver arbetet med den Nationella skräpplockarveckan vecka som infaller 17 Varje år. I April 2009 var 270 000 personer skolor från, förskolor, ungdomsförbund, föreningar och företag ute och plockade skräp i hela Sverige. I Nynäshamns kommun deltog 3.500 personer, Främst från skolorna under denna vecka. I Nynäshamn är denna vecka Ett samarbete Mellan Nynäshamns Naturskola och Parken Med stöd från Håll Sverige Rent.

Kampanjen Håll Nynäshamn Rent

Under 2010 vill Nynäshamns Naturskola i samarbete med Parken utöka skräpplockarveckan och Aktivera även Andra personer Utanför skolorna. Tanken är Att Både skolor och förskolor ska delta under v 17 män Också aktiva pensionärer och pensionärsföreningar. Eftersom Detta arbete är så Viktigt för kommuninvånarnas trivsel, och alla kanske Int kan delta under v17, tänker vi oss Att pensionärer och pensionärsföreningar kan Fortsätta under 4 veckors tid.

Syfte

Kampanjen är tänkt Att Få följande positiva effekter: Ökad trivsel och trygghet Ökad Ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och Minskad benägenheten Att kasta skräp på gator, Allmänna platser och i naturen. Ökat kurage hos barn, elever och övriga kommuninvånarnaaAtt Våga Säga till varandra om man Skrapar ner återföra skräpet till återvinningssystemet Genom källsortering. Minska risken för Skador hos barn och djur (t.ex. av glasskärvor) Ökat ansvarstagande för Den gemensamma utemiljön i kommunen Ökad insikt om den pedagogiska kopplingen Mellan synligt skräp och utsläpp av växthusgaser osynliga (nedskräpning av atmosfären)

 
 

Detta gäller för förskolor och skolor som vill vara med i Kampanjen mot 17 och Göra en insats för en renare Nynäshamn.

Fyll i deltagarlistan som sitter längst bak i denna info. Deltagarlistan blir er anmälan till v 17. Deltagarlistan kan Också användas för internt bruk t.ex. För skolor Där Många klasser ska delta i arbetet. Fyll i alla kolumner utom sista och Skicka den till NaturskolanSenast 10 mars.

Det finns jätte Mycket färdigt material allt från lektionsplaneringar till diplom, Affischer osv. Så gå in på länkenhttp://www.hsr.se/sa/node.asp?node=2059

Under v 16 kommer Svarta Sopsäckar, plastpåsar och skräpplockstavar Att fördelas till alla kontaktpersoner. Ange på anmälningsblanketten Hur många plockstavar som ni Önskar Att låna (det finns 500 st för utlåning).

Under v 17 pågår arbetet ute på skolor och förskolor. Skräpet sorteras med brännbart i den stora svarta sopsäcken, metall och restavfall i ICA-kassen och glas i Willys-kassen. Soporna vägs (för statistik) och boxar på utlovad plats för Hämtning (tips: låt Eleverna tillverka sin egen väg).
 
Nyhet i år är Att vi ska väga Hur många Kila brännbart, glas, metall samlas i. Förra året var det Några skolor förskolor som vägde. I år blir det Ännu fler som våger Det finns flera vägar till utlåning.

2010-02-11 11:58:57