Att lära in svenska ute - grundskola 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Att lära in svenska ute - grundskola

Att lära in svenska ute - grundskola
Nynäshamns Naturskola har tillsamamns med fem andra naturskolepedagoger skrivit boken Att lära in svenska ute. Boken beskriver över 100 olika övningar med utgångspunkt från kursplanens mål inom ämnet svenska. Med 70 sidor kopieringsunderlag blir det lätt för lärarna att komma ut med sina grupper. Med detta läromedel kommer lärarna att kunna ta ut sina elever och låta dem leka med ord och bokstäver, läsa. lyssna och förstå, använda sin kreativitet i berättande och diktande, dramatisera, kommunicera och argumentera. Detta kommer att komplettera inomhusundervisningen i svenska, öka den pedagogiska mångfalden och erbjuda eleverna fler inspirerande lärupplevelser i Nynäshamn och runt om i Sverige.
 
 
 

2010-11-15 15:30:25