Ekologiska utelekar 2019 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Ekologiska utelekar 2019

Ekologiska utelekar 2019

Syftet med detta häfte är att sprida lekar med pedagogisk inriktning mot natur- och miljökunskap där hela kroppen och alla sinnen används utomhus.

Varför ska vi leka ute?

  • Leken är en metod att uppnå målen i kursplanerna.
  • Leken är ett roligt sätt att lära där endorfinerna medverkar till lust och kreativitet.
  • Leken fångar upp de elever som inte trivs med traditionell inlärning.
  • Rörelsen och de aktiverade sinnena i leken gör att hela kroppen minns och kunskapen sätter sig därför djupare.
  • Leken kombinerar inlärning och rörelse i en tid då det är brist på tid för båda dessa delar d.v.s. integrering av teoretiska ämnen och fysisk aktivitet.
  • Uterummet, antingen skolgården eller ett naturområde längre bort, erbjuder andra spännande upplevelser än ett klassrum.
  • I uterummet saknas inte god ventilation, sällan utrymme och ljudnivån blir sällan störande.
  • Ekologiska utelekar ger en fördjupad förståelse för ekologiska sammanhang vilket är grunden för att förstå våra miljöproblem, vilket i sin tur är en förutsättning för att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle
Lekar om naturen blir mer realistiska ute i naturen.
 

2019-04-09 07:04:11