Håll Nynäshamn rent 2011 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Håll Nynäshamn rent 2011

Håll Nynäshamn rent 2011
I år deltog 3300 personer i Ren stad Nynäshamn.
Det var sammanlagt 28 skolor och förskolor av dom var det 16 som hade vägt sina sopor.
Brännbart 1600 kg
Metall 290 kg
Glas 230 kg
Totalt 2120 kg
 
Ett stort tack till alla som medverkat i denna kampanj för ett renare Nynäshamn
 
 
Bakgrund

Håll Sverige Rent startade sin kampanj "Håll naturen ren" på 60-talet. Då som nu är det kampen mot nedskräpningen som står i fokus. Tanken är Att om vi i tidig ålder bryr oss om vår Närmiljö så kommer vi i framtiden Också vår bry oss om miljö I ett Större perspektiv.

Den nationella skräpplockarveckan v 17

Håll Sverige Rent driver arbetet med den Nationella skräpplockarveckan vecka som infaller 17 Varje år. I April 2009 var 270 000 personer skolor från, förskolor, ungdomsförbund, föreningar och företag ute och plockade skräp i hela Sverige. V.12 var redan 250.000 anmälda att delta. I Nynäshamns kommun deltar ca 3.300 personer, Främst från skolorna under denna vecka. I Nynäshamn är denna vecka ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskola och Parken med stöd från Håll Sverige Rent.

Kampanjen Håll Nynäshamn Rent

Under 2011 vill Nynäshamns Naturskola i samarbete med Parken utöka skräpplockarveckan och aktivera även andra personer utanför skolorna. Tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 män också aktiva pensionärer och pensionärsföreningar. Eftersom detta arbete är så viktigt för kommuninvånarnas trivsel, och alla kanske inte kan delta under v17, tänker vi oss att pensionärer och pensionärsföreningar kan fortsätta under 4 veckors tid.

Syfte

Kampanjen är tänkt att Få följande positiva effekter: Ökad trivsel och trygghet ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och minskad benägenheten att kasta skräp på gator, allmänna platser och i naturen. Ökat kurage hos barn, elever och övriga kommuninvånarna att våga säga till varandra om man skräpar ner, återföra skräpet till återvinningssystemet genom källsortering. Minska risken för skador hos barn och djur (t.ex. av glasskärvor) Ökat ansvarstagande för den gemensamma utemiljön i kommunen. Ökad insikt om den pedagogiska kopplingen mellan synligt skräp och utsläpp av växthusgaser osynliga (nedskräpning av atmosfären)

Läs mer om Hur vi organiserat veckan.

Detta gäller för förskolor och skolor som vill vara med i Kampanjen mot 17 och Göra en insats för en renare Nynäshamn.

Fyll i deltagarlistan som sitter längst bak i denna info. Deltagarlistan blir er anmälan till v 17. Fyll i alla kolumner utom sista och skicka den till Naturskolan Senast 25 mars.

Det finns jätte mycket färdigt material allt från lektionsplaneringar till diplom, affischer osv. Så gå in på länken http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=2059

Under v 16 kommer Svarta Sopsäckar, plastpåsar och skräpplockstavar att fördelas till alla kontaktpersoner. Ange på anmälningsblanketten hur många plockstavar som ni önskar att låna (det finns 500 st för utlåning).

Under v 17 pågår arbetet ute på skolor och förskolor. Skräpet sorteras med brännbart i den stora svarta sopsäcken, metall och restavfall i ICA-kassen och glas i Willys-kassen. Soporna vägs (för statistik) och ställs på utlovad plats för hämtning (tips: låt Eleverna tillverka sin egen våg).

Andra året i rad så väger vi våra sopor. Vi ska väga hur många kilo brännbart, glas, metall som samlas in. Alla skolor och förskolor kommer att få låna vågar.

2011-03-22 14:16:17