Djurens sätt att röra sig 2011 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Djurens sätt att röra sig 2011

Djurens sätt att röra sig 2011

Detta häfte är ett av de läromedel som producerats inom ramen för EU-projektet COBWEB (nätverket för miljökommunikation runt Östersjön) som pågick 2008-2011. Häftet är producerat av Naturhistoriska museet i Tartu i Estland som är en av de sju partners som deltagit. Förutom Estland har partners från Finland, Lettland och Sverige varit med i detta projekt som ingår i Intereg IV A-programmet 2007-2013. Syftet med COBWEB har varit att främja hållbar utveckling genom skapandet av pedagogiska program för både vuxna och barn. Projektet har fötts ur ett behov av att kommunicera kunskap från forskarvärlden till aktörer som arbetar med miljöutbildning mot förskola, skola och allmänhet, t.ex. miljö- och naturskolor.

Den biologiska mångfalden är viktig att bevara och det står i det 16:e nationella miljökvalitetsmålet att människor ska ha tillgång till natur- och kulturmiljöer med ett rikt växt- och djurliv, så att det bidrar till en god folkhälsa och att människor ska ha en bred kunskap om och förståelse för vikten av biologisk mångfald…. Syftet med detta häfte är att öka intresset för den biologiska mångfalden genom att fokusera på djurs sätt att röra sig.

Med denna översättning till svenska vill vi på Nynäshamns Naturskola sprida detta häfte på skolor och förskolor i Nynäshamns kommun men också till våra kollegor på andra naturskolor runt om i Sverige.
 

2011-11-14 10:36:39