Utvärdering av Nynäshamns Naturskolas verksamhet 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

OM NYNÄSHAMN NATURSKOLA

Utvärdering av Nynäshamns Naturskolas verksamhet

Nynäshamns Naturskola är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun. Läs mer om verksamheten i verksamhetsberättelserna som finns på hemsidan. 2011 gjordes den förra stora utvärderingen av Naturskolans verksamhet. Under läsåret 2015-2016 svarade lärare på enkäten när dom var med sin klass på naturskolan. Förskolan fick under våren digitalt enkäten för att utvärdera Naturskolans verksamhet. Många frågor är samma som vid förra tillfället för att möjliggöra jämförelse. Men på grund av att Naturskolans verksamhet utvecklas är det naturligt att nya frågor tillkommit. Svaren på enkäterna redovisas i följande sammanställning.
 
 
 
 
 

2022-06-08 14:22:13