Lärande om snäckor och musslor 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

LÄROMEDEL

Lärande om snäckor och musslor

Lärande om snäckor och musslor
I detta läromedel finns en inledande Power-Point-presentation som heter "Blötdjurens roll i naturen" visar på mångfalden av arten blödjur, deras ålder och samband till andra levande organismer och också deras roll i naturen.
 
Sen finns ett 75 sidigt häfte " Lärande om snäckor och musslor" med massor av observationer och experiment samt lekar.
 
Detta läromedel är ett av häfterna som producerats inom ramen för EU-projektet COBWEB (nätverket för miljökommunikation runt Östersjön) som pågick 2008-2011. Häftet är skrivet av Annelie Ehlvest vid Tartus Environmental Education Centere i Estland.
 
Förutom Estland har partner från Finland, Lettland och Sverige (Nynäshamns naturskola) varit med i detta projekt som ingår i Interreg IV A-programmet 2017-2013. Syftet med COBWEB har varit att främja hållbar utveckling genom skapande av pedagogiska program för både vuxna och barn.
 
 

2012-01-16 14:30:54