Håll Nynäshamn rent 2012 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Håll Nynäshamn rent 2012

Håll Nynäshamn rent 2012
I år var det 2879 st som deltog i Håll Nynäshamn rent v.17.
Det var 27 skolor och förskolor och av dom var det 14 ställen som vägde sina sopor.
1. Brännbart 374 kg
2. Glas
3. Metall 589 kg
4. Grovsopor 500 kg.
Det var betydligt mindre brännbart i år än förra året.
 
Ett stort tack till alla som hjälpt till att hålla Nynänshamn rent.
 
 
Bakgrund

Håll Sverige Rent startade sin kampanj "Håll naturen ren" på 60-talet. Då som nu är det kampen mot nedskräpningen som står i fokus. Tanken är Att om vi i tidig ålder bryr oss om vår Närmiljö så kommer vi i framtiden Också vår bry oss om miljö I ett Större perspektiv.

Den nationella skräpplockarveckan v 17

Håll Sverige Rent driver arbetet med den Nationella skräpplockarveckan vecka som infaller 17 Varje år. I April 2011 var 620 000 personer skolor från, förskolor, ungdomsförbund, föreningar och företag ute och plockade skräp i hela Sverige. V.8 var redan 140.000 anmälda att delta. I Nynäshamns kommun deltar ca 3.300 personer, Främst från skolorna under denna vecka. I Nynäshamn är denna vecka ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskola och Parken med stöd från Håll Sverige Rent.

Kampanjen Håll Nynäshamn Rent

Under 2012 vill Nynäshamns Naturskola i samarbete med Parken utöka skräpplockarveckan och aktivera även andra personer utanför skolorna. Tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 män också aktiva pensionärer och pensionärsföreningar. Eftersom detta arbete är så viktigt för kommuninvånarnas trivsel, och alla kanske inte kan delta under v17, tänker vi oss att pensionärer och pensionärsföreningar kan fortsätta under 4 veckors tid.

Syfte

Kampanjen är tänkt att Få följande positiva effekter: Ökad trivsel och trygghet ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och minskad benägenheten att kasta skräp på gator, allmänna platser och i naturen. Ökat kurage hos barn, elever och övriga kommuninvånarna att våga säga till varandra om man skräpar ner, återföra skräpet till återvinningssystemet genom källsortering. Minska risken för skador hos barn och djur (t.ex. av glasskärvor) Ökat ansvarstagande för den gemensamma utemiljön i kommunen. Ökad insikt om den pedagogiska kopplingen mellan synligt skräp och utsläpp av växthusgaser osynliga (nedskräpning av atmosfären)

 
 

Detta gäller för förskolor och skolor som vill vara med i Håll Nynäshamn rent v.17.

Fyll i deltagarlistan som sitter längst bak i denna info. Deltagarlistan blir er anmälan till v 17. Fyll i alla kolumner utom sista och skicka den till Naturskolan Senast 22 mars.

Det finns jätte mycket färdigt material allt från handledningar från förskola upp till och med åk 9,  diplom, affischer osv. Så gå in på länken Skräpplockardagarna Håll Sverige rent

Under v 16 kommer Svarta Sopsäckar, plastpåsar och skräpplockstavar att fördelas till alla kontaktpersoner. Ange på anmälningsblanketten hur många plockstavar som ni önskar att låna (det finns 500 st för utlåning).

Under v 17 pågår arbetet ute på skolor och förskolor. Skräpet sorteras med brännbart i den stora svarta sopsäcken, metall och restavfall i ICA-kassen och glas i Willys-kassen. Soporna vägs (för statistik) och ställs på utlovad plats för hämtning (tips: låt Eleverna tillverka sin egen våg).

För tredje året i rad så väger vi våra sopor. Väg hur  många kilo brännbart, glas, metall som samlas in. Alla skolor och förskolor kommer att få låna vågar.Skicka in resulatet samt lite bilder senast 8 maj

2012-02-24 13:28:56