Internationell skolgårdsmånad i maj 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

GÅRDAR

Internationell skolgårdsmånad i maj

Internationell skolgårdsmånad i maj

I maj månad varje år uppmärksammas skol- och förskolegårdar internationellt. 

Förskolor, skolor, skolområden, kommuner, nationer - ja alla uppmanas att gå ut och använda sina gårdar under den härliga vårmånaden. Det finns en hel del stödmaterial på International School Grounds Alliances (ISGA:s) webbplats (se länk nedan)

Affischer om den internationella skolgårdsmånaden att sätta upp på sin enhet. Ett aktivitetshäfte med förslag från flera olika länder på aktiviteter att göra utomhus.

Aktivitetshäfte 2015  

Aktivitetshäfte 2016   

Aktivitetshäfte 2017    

Aktiviteteshäfte 2018  

Aktivitetshäfte året runt  

130 sidor med massor av övningar från hela världen.

Next Steps? Please register!  Tag chansen att få mer information hur ni kan utveckla skolgårdarna till ett lärande.

We hope you will celebrate this special month using the ideas in our 2016 Activity Guide or other activities you create yourself. After you have participated in International School Grounds Month please share your adventures with us by taking the time to register with us! We are very interested in hearing from you. Your participation and reporting of your activities will help us spread the word to other schools to governments and organizations who might be able to help promote and support school grounds around the world in the future.

Please tell us about your celebration of International School Grounds Month by emailing us the following information:

  • Contact name and email address
  • Name of your school
  • Age range and number of students who participated.
  • Your location (City/State/Province/Country)
  • School of project website (if you have one)

A brief description of how you celebrated International School Ground Month (100-400 words)

Photograph(s) showing your activity or activities in progress. Please confirm that you have permission to use these images and indicate whether we can use them online on our website and in print to describe this event.

På detta enkla sätt kan man dela med sig till andra runt hela jorden och visa hur viktig utomhusmiljön är!

International School Grounds Month 

Webbsidor: ISGA international school ground alliance

 

2021-12-21 07:50:21