Projektet Vingar 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Projektet Vingar
Fjärilsstigen i St Vika

Projektet Vingar

Vingar var ett samarbetsprojekt mellan Nynäshamns Naturskyddsförening (projektägare), Nynäshamns kommun och Nynäshamns Naturskola. Projektet fick stöd från Leader Uross (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård) och pågick under 2013 och 2014. 

Bakgrund

Fjärilsstigen är en cirka 3 kilometer lång natur- och kulturstig som går runt ett stort kalkstensbrott i Stora Vika, 10 km nordväst om Nynäshamn. Tack vare kalken och öppna marker med god solinstrålning och värme finns här en ovanligt rik flora där fjärilar av många slag trivs.

Här finns möjligheter för barnen att lära sig med alla sinnen och göra nytta i sitt närområde. Och det som är bra för barnen, det är bra för alla.

Efter att kalkstensbrytningen upphört har markerna börjat växa igen och det är ett hot mot många av de växter som fjärilarna behöver. Röjning behövs för att återskapa de öppna blomrika markerna som gynnar fjärilarna.

Vi tror att det enda sättet att långsiktigt värna om Fjärilarnas Marker och dess stora skatter är att engagera flera. Nya konstellationer öppnar för nya idéer och verksamheter.

Läs mer 

2014-11-26 14:00:05