Håll Nynäshamn rent 2015 


SENASTE DOKUMENT


www.naturskola.se

PROJEKT / KAMPANJ

Håll Nynäshamn rent 2015
Skärpplockardagarna v.17

Håll Nynäshamn rent 2015

 I år var det 2250 st  barn/elever som hjälpte till att städa förskolegårdar/skolgårdar parker gångbanor och naturen runt alla förskolor/skolor. Dom samlade in 2564 kg skräp.

Den skola/förskola som samlat in mest kilo per barn/elev var Montessoriskolan Binomen  i Ösmo 28 kg. Elevrådet kommer där att få 3000 kr.

Backlura förskola 5.5 kg, Humlegårdsskolan 3.5 kg per elev.

Ett stort tack för er hjälp

 
 
   
Bakgrund

Håll Sverige Rent startade sin kampanj "Håll naturen ren" på 60-talet. Då som nu är det kampen mot nedskräpningen som står i fokus. Tanken är Att om vi i tidig ålder bryr oss om vår Närmiljö så kommer vi i framtiden Också vår bry oss om miljö I ett Större perspektiv.

Den nationella skräpplockarveckan v 17

Håll Sverige Rent driver arbetet med den Nationella skräpplockarveckan vecka som infaller 17 Varje år. Förra året deltog 756 448 skräpplockare och 252 anslutna kommuner. I år  V.8 var redan 203849 anmälda att delta. I Nynäshamns kommun deltar ca 3.500 personer, Främst från skolorna under denna vecka. I Nynäshamn är denna vecka ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskola och Parken med stöd från Håll Sverige Rent.

Kampanjen Håll Nynäshamn Rent

Under 2015 vill Nynäshamns Naturskola i samarbete med Parken utöka skräpplockarveckan och aktivera även andra personer utanför skolorna. Tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 män också aktiva pensionärer och pensionärsföreningar. Eftersom detta arbete är så viktigt för kommuninvånarnas trivsel, och alla kanske inte kan delta under v17, tänker vi oss att pensionärer och pensionärsföreningar kan fortsätta under 4 veckors tid.

Syfte

Kampanjen är tänkt att Få följande positiva effekter: Ökad trivsel och trygghet ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och minskad benägenheten att kasta skräp på gator, allmänna platser och i naturen. Ökat kurage hos barn, elever och övriga kommuninvånarna att våga säga till varandra om man skräpar ner, återföra skräpet till återvinningssystemet genom källsortering. Minska risken för skador hos barn och djur (t.ex. av glasskärvor) Ökat ansvarstagande för den gemensamma utemiljön i kommunen. Ökad insikt om den pedagogiska kopplingen mellan synligt skräp och utsläpp av växthusgaser osynliga (nedskräpning av atmosfären)

 

Nynäshamns kommuns lokala miljömål 2010-2016

Nynäshamns kommun arbetar som alla andra kommuner i Sverige mot de 16 nationella miljömålen och bryter ner dem
 till kommunal nivå. Kampanjen är ett inslag i arbetet med Nynäshamns kommuns mål;Att minska uppkomsten av avfall. För det avfall som ändå uppkommer gäller att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas för att ett kretslopp ska uppnås”.

 

Information och stödmaterial för skolor och förskolor.  

Vill du arbeta med Håll stranden ren och Clean up - kust finns en handledning. 

Deltagarlistan som word dokumnet.  Där fyller du i skola/förskola, antal barn hur många handskar, plockkäppar, var lämnas skräptet och vilket datum kan parkförvaltningen hämta. Du blir automatiskt anmäld till Håll Sverige rents skräppockarvecka. Ni skall inte själv anmäla till Hålls Sverie rent.

Detta gäller för förskolor och skolor som vill vara med i Håll Nynäshamn rent v.17.

Fyll i deltagarlistan (se länk ovan)  Deltagarlistan blir er anmälan till Håll Sverige rent skräpplockar vecka samt till Håll Nynäshamn rent v.17 . Fyll i alla kolumner utom sista och skicka den till Naturskolan Senast 27 mars.

Det finns jätte mycket färdigt material allt från handledningar från förskola upp till och med åk 9,  diplom, affischer osv. Så gå in på länken Skräpplockardagarna Håll Sverige rent

Under v 16 kommer Svarta Sopsäckar, plastpåsar och skräpplockstavar att fördelas till alla kontaktpersoner. Ange på anmälningsblanketten hur många plockstavar som ni önskar att låna (det finns 500 st för utlåning).

Under v 17 pågår arbetet ute på skolor och förskolor. Skräpet sorteras med brännbart i den stora svarta sopsäcken, metall och restavfall i ICA-kassen och glas i Willys-kassen. Soporna vägs (för statistik) och ställs på utlovad plats för hämtning (tips: låt Eleverna tillverka sin egen våg).

För fjärde året i rad så väger vi våra sopor. Väg hur  många kilo brännbart, glas, metall som samlas in. Alla skolor och förskolor kommer att få låna vågar.

Den skola som samlar ihop mest skräp (uträknat per barn/elev), i vikt räknat, vinner 3000kr. Det är skolans/förskolans  elevråd som får ta emot pengarna.

Skicka in resulatet samt lite bilder senast 8 maj


 

2015-02-13 07:58:03